› bieżące
16:13 / 03.11.2014

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pomaga znaleźć pracę

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pomaga znaleźć pracę

fot. nadesłane

W październiku 2014 r. odbywały się Dni Informacyjne na Warmii i Mazurach będące w tym roku formą promocji nowych instrumentów pomocy osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom.

Do działań w ramach Dni informacyjnych włączyła się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Elblągu organizując spotkania z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespołu Szkół Gospodarczych, Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych oraz Bursy Szkolnej nr 3 w Elblągu.

Młodzież zapoznana została z najważniejszymi informacjami wynikającymi ze zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie wsparcia osób młodych do 30 roku życia. Zaprezentowane zostały nowe formy pomocy, którymi są bony stażowe, bony zatrudnieniowe, bony szkoleniowe oraz bony na zasiedlenie, a także z formą wspierania młodych bezrobotnych, która zyskała nową wersję - z pożyczkami dla osób planujących otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

W trakcie spotkań przedstawiono również bieżące informacje o sieci współpracy publicznych służb zatrudnienia EURESS, której zadaniem jest swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej. Nowością w ramach sieci jest zamiar poszerzenie współpracy międzynarodowej o niepubliczne instytucje, które zajmują się pośrednictwem pracy.

Prelekcje zaciekawiły młodzież, z informacji zwrotnych wynika, że uczniowie uznali zaprezentowane treści za ważne i użyteczne. Podczas spotkań pojawiały się liczne pytania, które były implikacją do dalszych rozmów, a część z uczniów zdecydowała się na skorzystanie z porad doradczych na terenie poradni.

Z uwagi na duże zainteresowanie informacjami na listopad 2014 r. zaplanowano spotkania z kolejnymi grupami uczniowskimi.

Informację przygotowała Beata Ragin, pedagog – doradca zawodowy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu, realizator spotkań z młodzieżą.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%