› bieżące
07:00 / 25.08.2014

Porozumienia nie będzie. Szpital Miejski wycofuje się z ustaleń

Porozumienia nie będzie. Szpital Miejski wycofuje się z ustaleń

fot. elblag.net

Trzy lata temu trzy szpitale funkcjonujące na terenie Elbląga zawarły porozumienie w sprawie podziału usług medycznych. Chodziło o nie konkurowanie między lokalnymi placówkami ochrony zdrowia o pacjenta. Teraz Szpital Miejski z tego porozumienia wycofał się.

W 2011 r. dyrektorzy trzech elbląskich szpitali podpisali porozumienie w sprawie przenosin niektórych oddziałów. Zmiany miały zapewnić lepszą dostępność i jakość świadczeń oraz zwiększyć efektywność ekonomiczną placówek.

Pod dokumentem dotyczącym zmian organizacyjnych podpisali się: Wiesława Lech, dyrektor Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II, Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią (byłego wojskowego).

Ówczesne władze miasta dążyły do tego, aby elbląskie szpitale nie konkurowały ze sobą o pacjentów, ale współpracowały. Szpital Miejski, w zamyśle rządzących miastem, miał być placówką ochrony zdrowia nakierowaną na medycynę matki i dziecka. Zresztą była to koncepcja wypracowana jeszcze za czasów rządów prezydenta Henryka Słoniny.

Na mocy tego porozumienia dyrektorów, oddziały chorób wewnętrznych, rehabilitacyjny oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu ze Szpitala Miejskiego miały zostać przeniesione do Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego; oddziały położniczy i ginekologiczny z Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego przeniesione do Szpitala Miejskiego; oddział neurologiczny z dawnego szpitala wojskowego miał trafić do Szpitala Wojewódzkiego; Oddział pediatrii ze Szpitala Wojewódzkiego natomiast przeniesiony do Szpitala Miejskiego. Wszystkie prace związane z przeniesieniem i dostosowaniem oddziałów do nowych warunków miały zakończyć się w 2012 roku.

Porozumienie jednak nigdy nie weszło w życie. Dlaczego?

- Szpital Miejski przesłał nam informację, że odstępuje od tego porozumienia – mówi Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Jak dodaje Elżbieta Gelert, Wojewódzki Szpital Zespolony był gotowy przekazać Szpitalowi Miejskiemu w Elblągu oddziały pediatryczne.

- Nadal jestem zdania, że cała pediatria w naszym mieście powinna funkcjonować w ramach jednego szpitala. Nie protestowaliśmy przeciwko temu. Czekaliśmy jedynie, aż Szpital Miejski dostosuje swoje pomieszczenia do przyjęcia pediatrii od nas – mówi dyrektor Gelert.

2
6
oceń tekst 8 głosów 25%