› bieżące
14:14 / 18.06.2014

Porozumienie o współpracy z Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną podpisane

Porozumienie o współpracy z Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną podpisane

fot. nadesłane

W środę, 11 czerwca 2014 roku, Pani Dyrektor Agnieszka Jurewicz podpisała porozumienie o współpracy z Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną reprezentowaną przez Rektora EUH-E, prof. dr Zdzisława Dubiellę.

Uczelnia w ramach podpisanego porozumienia zobowiązała się do zorganizowania zajęć warsztatowych dla uczniów klas licealnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia wykładów tematycznych oraz prezentacji nowoczesnej aparatury i metod diagnostycznych aktualnie stosowanych w medycynie. Regularna współpraca obejmować będzie zajęcia w zakresie realizacji innowacji pedagogicznej pod nazwą „Ratownictwo medyczne”. Autorką innowacji jest nauczycielka biologii w II LO – Katarzyna Zarzeczna. Uczelnia na potrzeby prowadzonych zajęć dla młodzieży udostępni nowoczesny sprzęt medyczny oraz  własną bazę lokalową.

Nasza uczelnia posiada naprawdę świetną bazę jeżeli chodzi o kształcenie i prowadzenie zajęć praktycznych m.in. z ratownictwa medycznego. Dzięki funduszom unijnym udało nam się wyposażyć kilka specjalistycznych pracowni do m.in. medycznych czynności ratunkowych, zabiegów ratownictwa medycznego. W tej chwili możemy na fantomach symulować każdą sytuację jaka może się stać w rzeczywistości- mówi dr Jacek Perliński, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu EUH-E. 

W ramach współpracy EUH-E umożliwi uczniom korzystanie zarówno z oferty dydaktycznej, jak i naukowej uczelni. Licealiści będą mogli brać udział w wykładach, seminariach i warsztatach organizowanych na uczelni.

Budowanie relacji uczelni ze szkołą to cenna szansa powiązania nauki i praktyki, popularyzacji działań akademickich oraz ciekawe poszerzenie oferty edukacyjnej liceum, a także obiecująca perspektywa wspólnych projektów i inicjatyw - dodaje dr Jacek Perliński.

Władze Uczelni liczą, że nawiązana współpraca  zwiększy wiedzę oraz podniesie świadomość uczniów na temat zachowań prozdrowotnych, a także pomoże im dostać się na wymarzone studia.

6
1
oceń tekst 7 głosów 86%