› raporty
12:44 / 09.12.2015

Porzucane wraki pojazdów zaśmiecają nasze miasto

Porzucane wraki pojazdów zaśmiecają nasze miasto

fot. nadesłane

Bardzo często stare, nieużytkowane, wycofane z eksploatacji pojazdy porzucane są na miejskich ulicach czy osiedlowych parkingach. Straż Miejska może w takich przypadkach zlecić odholowanie pojazdu z drogi publicznej, z drogi w strefie zamieszkania oraz w strefie ruchu, zgodnie z art. 50a ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.), który mówi, że pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Od początku 2015 r. straż miejska przeprowadziła 85 interwencji dotyczących pojazdów nieużywanych, z czego usunięto poprzez odholowanie przez firmę holującą na parking strzeżony 12 pojazdów oraz spowodowano ich usunięcie przez właścicieli w 17 przypadkach.

Wszystkie zgłoszenia dotyczące nieużytkowanego pojazdu są weryfikowane przez strażników miejskich, a wszelkie działania zmierzające do usunięcia pojazdu, w stosunku do którego przepis prawa ma zastosowanie, poprzedza szereg czynności. Podejmowane działania mają na celu ustalenie właściciela pojazdu i poinformowanie go o konieczności usunięcia przedmiotowego pojazdu we własnym zakresie lub w uzasadnionych przypadkach doprowadzenia go do stanu używalności.

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%