› inwestycje miejskie
08:43 / 23.05.2016

Poseł ponownie pyta o elbląski port

Poseł ponownie pyta o elbląski port

Do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ponownie wpłynęła interpelacja w sprawie zagwarantowania przez resort środków na przebudowę wejścia do elbląskiego portu. Poseł Jacek Protas pyta o realizację zapisów kontraktu terytorialnego między rządem a województwem w sprawie przebudowy wejścia do portu w Elblągu.

- Apelujemy o całościowe spojrzenie na projekt aktywizacji ekonomicznej obszaru Zalewu Wiślanego związany z planami przekopu Mierzei – tłumaczy poseł Jacek Protas. – Aby w pełni wykorzystać potencjał gospodarczy kanału przez Mierzeję nie można zapominać o infrastrukturze portowej. Oczekujemy jasnej deklaracji ministerstwa w sprawie zabezpieczenia środków na ten cel.

Ponownie skierowanie interpelacji jest reakcją na pismo wiceministra gospodarki morskiej Jerzego Materny, który nie widzi możliwości finansowania przebudowy wejścia do portu ze środków europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) w trybie bezkonkursowym. Poseł pyta o inne możliwe źródła finansowania tej inwestycji.

- Zależy mi na merytorycznej rozmowie, której efektem będzie zagwarantowanie potrzebnych pieniędzy na ten cel – dodaje Jacek Protas - Plany realizacji przebudowy wejścia do portu zapisane zostały w dokumentach strategicznych już od 2014 roku. To, że doszło do zmiany rządu nie powinno oznaczać, że automatycznie ministerstwo wycofuje się z tych przedsięwzięć. Negatywnie oceniam także działania parlamentarzystów PiS, którzy nie poparli na początku roku poprawki złożonej do budżetu państwa w sprawie tej inwestycji. Słyszymy z kolei o zawiadomieniach do prokuratury w sprawie przekopu. To nie jest konstruktywne podejście i stwarza alibi aby opóźniać realizację poszczególnych inwestycji.

Poseł przekaże pismo w sprawie także wojewodzie warmińsko-mazurskiemu, który w ostatnich dniach wizytował port i deklarował pomoc sprawie rozwoju elbląskiego portu.

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%