› biznes
09:56 / 22.09.2020

Postojowe a podatek dochodowy - jak rozliczyć pomoc z ZUS w czasie pandemii?

Postojowe a podatek dochodowy - jak rozliczyć pomoc z ZUS w czasie pandemii?

Świadczenie postojowe to jedna z form pomocy, jakie polscy przedsiębiorcy otrzymali od rządu w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, wprowadzonej z powodu sytuacji pandemicznej, wywołanej przez wirus SARS CoV-2. Dzięki temu świadczeniu tysiące przedsiębiorców mogło przetrwać najtrudniejszy dla ich biznesu czas, kiedy z powodu odgórnej decyzji władz nie mogli swobodnie prowadzić swojej działalności.

  1. Czy świadczenie postojowe jest przychodem? Postojowe a PIT
  2. Świadczenie postojowe a podatek dochodowy
  3. Świadczenie postojowe a PIT – czy trzeba go ująć w zeznaniu podatkowym?
  4. Rozlicznie podatku dochodowego w programie do rozliczania pit od podatnik.info

Każdy przedsiębiorca może ubiegać się o świadczenie postojowe maksymalnie 3 razy. Jest ono przyznawane nie tylko właścicielom firm, ale również osobom, które pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej, a więc umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy, podlegającej pod kodeks cywilny.

Czy świadczenie postojowe jest przychodem? Postojowe a PIT

Definicja przychodu jest jasno określona w ustawie o PIT, a konkretnie w artykule 14 tej ustawy. Oprócz kwot należnych ze sprzedaży towarów lub usług, za przychód uznaje się również kwoty otrzymanych dotacji lub subwencji, jeśli tak stanowią odrębne przepisy. Nie mają one jednak zastosowania do świadczenia postojowego - to forma pomocy, którą beneficjenci otrzymali z Funduszu Pracy, wypłacona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie ze zmianami, jakie do ustawy o podatku dochodowym wprowadziła ustawa antykryzysowa, świadczenie postojowe nie jest uważane ani za przychód, ani za pomoc publiczną.

Świadczenie postojowe a podatek dochodowy

Co do zasady, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszystkie przychody. Jeśli świadczenie postojowe nie jest przychodem, to nie podlega również opodatkowaniu. Kwestie te reguluje wprost art. 52m ust. 1 ustawy o pit, który uległ zmianie na podstawie ustawy antykryzysowej. Tak więc świadczenie postojowe zarówno dla przedsiębiorców, jak i innych beneficjentów tej formy pomocy, jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Świadczenie postojowe a PIT – czy trzeba go ująć w zeznaniu podatkowym?

Roczne zeznanie podatkowe, które każdy osiągający dochody Polak ma obowiązek złożyć w określonym ustawowo terminie, dotyczy przychodów, poniesionych kosztów oraz dochodu. Skoro świadczenie postojowe nie jest uznawane za przychód, ani nie podlega opodatkowaniu, logicznym jest fakt, że nie trzeba go również ujmować w rocznym zeznaniu podatkowym. Dotyczy to wszystkich beneficjentów tego świadczenia. Nie wpływa to jednak na możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, które zostały pokryte środkami ze świadczenia postojowego. O ile są odpowiednio udokumentowane, przedsiębiorca może je uznać za pełnoprawny koszt i o ich wartość pomniejszyć przychód z działalności gospodarczej.

Rozlicznie podatku dochodowego w programie do rozliczania PIT od podatnik.info

Prawidłowe rozliczenie przychodów i podatku dochodowego w zeznaniu rocznym wymaga wiedzy oraz umiejętności, a laikom w kwestii podatków zajmuje zwykle dużo czasu. Można jednak to zrobić szybciej, wykorzystując program do rozliczania PIT. To wygodna opcja, dzięki której w zaledwie kilka minut podatnik samodzielnie przygotowuje kompletne i zgodne z przepisami zeznanie podatkowe, a następnie wysyła je w wersji elektronicznej do odpowiedniego urzędu skarbowego. W ten sposób, korzystając z profesjonalnie przygotowanego programu, szybko, prawidłowo i bez problemów stworzysz odpowiednie zeznanie podatkowe.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%