› bieżące
12:14 / 29.05.2013

Powiat elbląski wyróżniony przez Prezydenta RP

Powiat elbląski wyróżniony przez Prezydenta RP

fot. nadesłane

28 maja, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie obyło się spotkanie samorządowców oraz przedstawicieli środowisk działających na rzecz samorządu z całej Polski z prezydentem Bronisławem Komorowskim z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe, po raz pierwszy przyznaną Nagrodę Obywatelską oraz dyplomy i flagi w związku z podsumowaniem akcji „Majówka z Polską”.

W uroczystości wziął udział szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, ministrowie i doradcy prezydenta. Powiat elbląski wyróżniono za najpiękniej udekorowany budynek publiczny w ramach akcji „Majówka z Polską”.

Dyplom uznania dla Powiatu Elbląskiego oraz flagę państwową z rąk prezydenta Komorowskiego odebrała Gabriela Effenberg, naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu.

Bronisław Komorowski zwrócił uwagę, że za kilka dni – 4 czerwca będzie obchodzone Święto Wolności, jako przypomnienie wielkiego zwycięstwa w niełatwych warunkach, bo przecież w niepełnej jeszcze demokracji.

- Takie zwycięstwo ma nie tylko szczególny smak, ale także szczególne znaczenie. Tym większa chwała tym, którzy potrafili mądrze polską wolność z takim trudem ale i z polskim szczęściem zagospodarować - mówił.

Jak podkreślił, jest niezwykłym znakiem tamtych czasów, że jedną z pierwszych uruchamianych systemowych reform była reforma samorządowa. - Jest bezpośredni związek między odzyskaną i mądrze zagospodarowaną wolnością a samorządnością. Ta reforma – otworzyła największe polskie możliwości i perspektywy, stworzyła trwały fundament mechanizmów demokratycznych także obywatelskiego uczestnictwa w rozwiązywaniu spraw wspólnych.

Reforma samorządowa otworzyła drogę do pogłębienia mechanizmów zaangażowania obywateli w rozwiązywania spraw swojej społeczności lokalnej i całego kraju - powiedział.

Prezydent gratulował odznaczonym samorządowcom i dziękował tym wszystkim, którzy wykazują inicjatywę i działają na rzecz pogłębienia mechanizmów obywatelskiego zaangażowania.

Prezydent podkreślił, że inicjatywa „Majówki z Polską” realizowana na poziomie samorządów przynosi naprawdę dobre efekty.

Dziękował i gratulował nominowanym i odznaczonym Nagrodą Obywatelską. – Myślę, że wszyscy będziemy traktowali ją przede wszystkim jako wielkie wyzwanie i zobowiązanie na przyszłość. To zadanie jest cały czas aktualne, musimy kształtować postawy obywatelskie, w których się mieści aktywność, dostrzeganie problemów innych ludzi, słabszych, biedniejszych, będących w trudniejszej sytuacji. To jest także kwestia kształtowania szacunku w wymiarze miasta, województwa, gminy powiatu, to jest też kształtowanie miłości Ojczyzny – zaznaczył.

Bronisław Komorowski zwrócił się też z apelem do samorządów wszystkich szczebli o podejmowanie inicjatyw zmierzających do stworzenia Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. - Aby to było możliwe, trzeba pomnożyć już dziś istniejące inicjatywy, które kształtują tego rodzaju karty, głównie na poziomie gmin – podkreślił.

Prezydent wskazywał na znaczenie mądrego wydania 300 mld zł z nowego budżetu unijnego. - To są niebywałe pieniądze, musimy wspólnym wysiłkiem zadbać o to, by były one wydane tak, aby rozwiązywały problemy społeczności lokalnej, ale przede wszystkim dały szanse na nowy impuls rozwojowy naszego kraju, jako całości - powiedział.

- To będzie wymagało wielkiej mądrości wszystkich, od poziomu gminy aż po poziom władz centralnych państwa polskiego - podkreślił.

Bronisław Komorowski wyraził przekonanie, że zostanie znaleziony sposób na zagwarantowanie samorządom możliwości realnego partycypowania, w zgodzie z przepisami unijnymi, w wielkim finansowaniu poważnych programów, które będą podstawą do wydania tych 300 mld zł.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Elblągu

2
1
oceń tekst 3 głosów 67%