› bieżące
20:01 / 28.05.2013

Powstała spółka Pętla Żuławska. Liderem będzie Elbląg

Powstała spółka Pętla Żuławska. Liderem będzie Elbląg

fot. nadesłane

Pętla Żuławska, projekt turystyczny powstały w oparciu o zmodernizowane porty i przystanie w rejonie Delty Wisły i Zalewu Wiślanego doczekał się nowej odsłony. Dziś w Ratuszu Staromiejskim przedstawiciele dziewięć gmin z dwóch województw podpisali dokument, który utworzył spółkę Pętla Żuławska. Spółka utworzona została na okres 6 lat, jej siedzibą będzie Elbląg, a głównymi zadaniami utrzymywanie portów i przystani stanowiących własność wspólników.

Gospodarzem spotkania był Marek Bojarski pełniący funkcję Prezydenta Miasta. Poza Gminą Miasto Elbląg podpisy pod dokumentem złożyli przedstawiciele Gminy Braniewo, Gminy Miasto Braniewo, Gminy Cedry Wielkie, Gminy Miasto Krynica Morska, Gminy Miejskiej Malbork, Miasto i Gminy Nowy Dwór Gdański, Powiatu Sztumskiego oraz Gminy Tolkmicko. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedstawiamy przedmiot działalności spółki: zarządzanie gruntami i infrastrukturą; udostępnianie portów i przystani turystom i pobieranie opłat; prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portów i przystani; budowę, rozbudowę, utrzymywanie i modernizację infrastruktury; monitorowanie i podejmowanie działań w celu zapewnienia osiągnięcia wskaźników Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-009/10; wyłonienie w drodze postępowań konkurencyjnych Operatorów poszczególnych portów i przystani, odpowiedzialnych za bieżące zarządzanie; nadzór i kontrolę nad działalnością Operatorów; zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania portów i przystani, w tym zapewnienie bezpieczeństwa; ustalenie regulaminów obowiązujących na terenie portów i przystani i monitorowanie ich przestrzegania; reklamę i promocję portów i przystani; utrzymywanie należytego porządku i czystości na terenie portów i przystani.

źródło: UM Elbląg

8
2
oceń tekst 10 głosów 80%