› inwestycje drogowe
13:36 / 13.12.2012

Powstanie Elbląski Obszar Funkcjonalny. Miasto chce realizować wspólne inwestycje

Powstanie Elbląski Obszar Funkcjonalny. Miasto chce realizować wspólne inwestycje

fot. Konrad Kosacz

Współpraca samorządów z obszaru powiatów elbląskiego i braniewskiego w przyszłej perspektywie programowania Unii Europejskiej, szczególnie w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego i z użyciem narzędzia, jakim będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – to temat ostatniego spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii rozwoju Elbląga 2020+.

- Miejski obszar funkcjonalny to podstawowe pojęcie dla przyszłej unijnej i krajowej polityki miejskiej. Obszary funkcjonalne, to obszary oddziaływania poszczególnych miast, wykraczające poza granice administracyjne i mogące obejmować wiele, wzajemnie ze sobą powiązanych jednostek administracyjnych. Według projektu Założeń Krajowej Polityki Miejskiej z lipca 2012 roku to właśnie obszary funkcjonalne miast, a nie wyłącznie same miasta, będą celem działań prowadzonych w ramach tej polityki. Na szczeblu centralnym miejskie obszary funkcjonalne zostaną przypisanie jedynie do miast wojewódzkich. Istnieje jednak możliwość, aby wewnątrz poszczególnych województw Zarząd Województwa wyznaczył takie obszary dla innych miast - powiedział Grzegorz Nowaczyk, prezydent Elbląga.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ZIT to nowe narzędzie do wdrażania strategii terytorialnych, które będzie dostępne dla miejskich obszarów funkcjonalnych. W ramach ZIT będą mogły być realizowane projekty dotyczące np. transportu łączącego miasto, kompleksowej rewitalizacji, ochrony środowiska, energetyki i wzmacniania funkcji miejskich. Projekty te będą musiały być jednak kompleksowe, obejmujące szerszy obszar, zarówno tematyczny, jak i przestrzenny.

Prezydent Elbląga przedstawił uczestnikom spotkania informacje uzyskane od Minister Elżbiety Bieńkowskiej i Marszałka Jacka Protasa, dotyczące finansowania w ramach regionalnego programu operacyjnego (RPO) w przyszłej perspektywie budżetowania.

- Najważniejsze jest to, że w przyszłej perspektywie jedynym sposobem na pozyskanie środków w ramach RPO na projekty z zakresu infrastruktury społecznej oraz dróg lokalnych będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Z rozmów z Marszałkiem Jackiem Protasem wynika, że mamy „zielone światło” aby powstał Elbląski Obszar Funkcjonalny. Wymagana jest do tego jednak zdecydowana wola współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na tym obszarze oraz sformułowania programu działań w ramach ZIT – dodał prezydent. - Nie traktujemy ZIT jedynie jako narzędzia do współpracy w ramach RPO, ale również innych programów unijnych takich jak Programy Współpracy Transgranicznej: Polska – Rosja oraz Południowy Bałtyk.

Efektem spotkania było ustalenie, że zostanie utworzona grupa robocza, pracująca nad projektami, które mogłyby być realizowane przy pomocy ZIT. Zostanie też opracowany program działań w jego ramach, który zostanie włączony do Strategii Rozwoju Elbląga 2020+.
 
źródło: Biuro prasowe UM Elbląg

3
0
oceń tekst 3 głosów 100%

Powiązane artykuły

Oni stworzą Strategię Rozwoju Elbląga 2020+. Prezydent powołał zespół

17.12.2012 komentarzy 10

77 nazwisk znalazło się na liście osób, które będą miały realny wpływ na kierunki przyszłego rozwoju Elbląga. Prezydent Grzegorz Nowaczyk...