› inwestycje drogowe
13:23 / 17.10.2012

Powstanie projekt przebudowy ulic Studziennej, Wieżowej i odcinka Rybackiej

Powstanie projekt przebudowy ulic Studziennej, Wieżowej i odcinka Rybackiej

fot. Konrad Kosacz

W ciągu najbliższych 3 lat miasto planuje kompleksowo zmodernizować trzy staromiejskie ulice: Studzienną, Wieżową i część Rybackiej. Właśnie ruszył przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Szacuje się, że inwestycja pochłonie około 3 mln zł.

W ubiegłym roku elbląski magistrat starał się o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z unijnego Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa - Polska – Rosja”. W tym celu powstał nawet Program Funkcjonalno - Użytkowy Przebudowy i rozbudowy systemu dróg na Starym Mieście w Elblągu. Niestety, jak podaje miasto, „z przyczyn zewnętrznych, udział w tym konkursie stał się nieaktualny”. Nieaktualna jest również stara, opracowana w 2004 r. dokumentacja projektowa  przebudowy ulicy Studziennej i ulicy Wieżowej.

Wobec tego, Urząd Miejski rozpisał przetarg na stworzenie nowego projektu przebudowy tych ulic. Jego zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy: całej ul. Studziennej o długości około 175 m (od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z ul. Stary Rynek), całej ul. Wieżowej o długości około 160 m (od skrzyżowania z ul. Stary Rynek do skrzyżowania z ul. Pocztową) oraz odcinka ul. Rybackiej o długości około 90 m (od skrzyżowania z ul. Wodną z dowiązaniem do wcześniej wykonanej przebudowy wschodniego odcinka ul. Rybackiej).

Projekty, osobne dla każdej ulicy, dotyczyć będą wymiany i budowy nowych nawierzchni dróg, budowy miejsc postojowych i zjazdów oraz przebudowy i rozbudowy ciągów pieszych. Podobnie jak w przypadku pozostałych ulic Starego Miasta, jezdnie wykonane zostaną z kostki kamiennej, a chodniki z płyt kamiennych oraz kostki kamiennej. Zakres inwestycji przewiduje również przebudowę lub budowę urządzeń drogi tj. oświetlenie i odwodnienie ulic. W zakres prac wchodzi także niezbędne usunięcie kolizji sieci infrastruktury technicznej z przebudowywaną drogą oraz ustawienie elementów małej architektury.
 
Pełna dokumentacja projektowa przebudowy ulic Studziennej, Wieżowej i odcinka Rybackiej, zgodnie z umową, która zawarta zostanie z przyszłym jej wykonawcą, będzie gotowa do końca maja 2013 r. Obecnie Urząd Miejski czeka na oferty od zainteresowanych firm do 26 października.

W budżecie miasta, na realizację przebudowy wspomnianych ulic, zapisano ponad 3 mln zł. Zadanie zostało rozpisane do 2015 r. W tym też dokumencie, znalazło się zadanie dotyczące przebudowy dwóch innych staromiejskich ulic - Klasztornej i ul. Kuśnierskiej. Jego realizację zaplanowano do 2014 r.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 3