› polityka
09:14 / 19.02.2016

Prawicowa Maria Kosecka? Straż Miejska (już) zreorganizowana

Prawicowa Maria Kosecka? Straż Miejska (już) zreorganizowana

fot. Bartłomiej Ryś

Czy będzie likwidacja? Czy będzie reorganizacja? Na sesję Rady Miasta powrócił temat Straży Miejskiej. Maria Kosecka, radna niezależna, złożyła na ręce Prezydenta Wróblewskiego zapytanie o dokonanych i planowanych zmianach w funkcjonowaniu tej miejskiej służby. Zgodnie z planami magistratu, jeszcze w tym roku może powstać „centrum bezpieczeństwa miasta”.

Maria Kosecka w swym zapytaniu zaznaczyła, że w czerwcu 2014 roku Radni głosowali w sprawie wniosku o likwidację Straży Miejskiej w Elblągu. Jej zdaniem, „był to ewidentny sygnał ze strony mieszkańców do władz, wyrażający niezadowolenie ze stylu pracy tej jednostki”. Te słowa znajdują potwierdzenie w liczbach – profil „Zlikwidujmy SM w Elblągu” ma na Facebooku prawie 3400 polubień.

W dalszej części zapytania Kosecka zaznacza, że w tamtym czasie padło wiele słów i obietnic nt. konieczności restrukturyzacji tej jednostki. Niestety, co jest pewnym standardem wśród polityków, na obietnicach się skończyło. Ale czy na pewno?

Okazuje się, że Straż Miejska jest już... po reorganizacji! Prezydent Wróblewski powołał specjalny zespół w tej sprawie, w którego skład wchodzi m.in. wiceprezydent Boruszka. Efektem ich pracy jest redukcja zatrudnienia o dwa etaty (obecnie posiada 23,5 etatów). Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że we wspomnianym zespole zabrakło przedstawicieli Rady Miasta. Żaden Radny nie wiedział o nie tyle co planach, co de facto już działaniach Prezydenta.

Jest to duży błąd, ponieważ Radni (m.in. Maria Kosecka czy Jan Redzimski) mieli przygotowane konkretne rozwiązania do zastosowania jeżeli mowa o restrukturyzacji Straży Miejskiej. Ich pomysły można by było poddać pod głosowanie, dyskusję z przedstawicielami Urzędu Miejskiego.

Kosecka zwróciła uwagę również na ten aspekt:

Docierają do mnie informacje o reorganizacji tej formacji, ograniczeniu ilości etatów. Czy jest to element jakiegoś planu? Czy też są to tylko globalne działania ograniczające wysokość kosztów w urzędzie? Czy nie zasadnym byłoby uprzednie skonsultowanie działań w ramach Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych a także Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Prezydencie Miasta?

Prezydent Wróblewski odpowiedział na to zapytanie. Poinformował, że ma w planach utworzenie „centrum bezpieczeństwa miasta” wspólnie ze wszystkimi służbami mundurowymi w mieście.

- Myśmy praktycznie od lipca wyłączyli, pomimo że ustawa zaczęła funkcjonować dopiero od stycznia, możliwość korzystania z fotoradarów. Podjęty został również temat wzmocnienia części związanej z monitoringiem wizyjnym. Został również zakończony projekt na ul. Sienkiewicza i tam przygotowujemy temat utworzenia tzw. „centrum bezpieczeństwa miasta” w połączeniu z innymi służbami. Został ten pomysł zgłoszony do Komisji Spraw Społecznych i prawdopodobnie na kwiecień został ustalony termin do przedstawienia tego zagadnienia.

Doczekaliśmy się więc reorganizacji. Ale po cichu. Dobrze, że przynajmniej nie w nocy.

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%