› bieżące
09:23 / 06.12.2011

Prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych - gdzie zdawać, jakie dokumenty...

Prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych - gdzie zdawać, jakie dokumenty...

Ośrodków szkolenia kierowców (OSK) jest obecnie w naszym kraju tak dużo, że często zwykłemu, zdrowemu człowiekowi trudno dokonać wyboru. Ich liczba jednak nie przekłada się na jakość, a już tym bardziej na przychylność w stosunku do osób niepełnosprawnych. Jak takie osoby powinny zacząć swoją przygodę z prawem jazdy?

Znalezienie ośrodka, który podjąłby się szkolenia osoby niepełnosprawnej (ON), z dysfunkcją narządów ruchu, poruszającej się na wózku inwalidzkim często stanowi problem. A przecież to dopiero pierwszy krok do uzyskania prawa jazdy. Czasem los zmusza osoby niepełnosprawne do wybrania samochodu jako głównego środka lokomocji, choć wcześniej potrafiły się obchodzić bez niego. Nie każdy zatem od razu wie, jak i gdzie rozpocząć starania o prawo jazdy.

Na szczęście niezależnie od miejsca zamieszkania można wybrać dowolny ośrodek w naszym kraju. Jedyną przeszkodzą, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych, jest niestety odległość. Ośrodków, które deklarują chęć szkolenia osób niepełnosprawnych, na terenie Polski jest ponad 50. Dysponują one specjalnymi samochodami, przystosowanymi do tego celu. Listę OSK przyjaznych osobom niepełnosprawnym można znaleźć pod adresem www.on-prawojazdy.pl.

Normą w samochodach przeznaczonych do szkolenia osób niepełnosprawnych jest oczywiście automatyczna skrzynia biegów. Wyposażone są również w szereg innych urządzeń umożliwiających jazdę osobom z niepełnosprawnością kończyn górnych lub dolnych. W aucie mogą być więc zamontowane przedłużone pedały dla osób niskiego wzrostu lub, zamiast tego, moduły do ręcznego sterowania gazem oraz hamulcem zasadniczym. Istnieją również urządzenia pozwalające na włączanie poszczególnych funkcji, takich jak kierunkowskazy, światła lub sygnał dźwiękowy, bez odrywania rąk od kierownicy.

Należy również pamiętać, że samochód, który służył osobie niepełnosprawnej do szkolenia, może zostać użyty podczas zdawania egzaminu. Co więcej, jeśli ON dysponuje samochodem dostosowanym już do swoich potrzeb, może wykorzystać go do zdawania egzaminu lub nawet odbycia szkolenia w OSK. Zachodzi wówczas potrzeba zamontowania dodatkowych pedałów dla instruktora. Są jednak firmy, które oferują ich montaż bez naruszania struktury karoserii. Można nawet wypożyczyć dodatkowe pedały za kaucją i zwrócić je po skończonym szkoleniu oraz egzaminie na prawo jazdy.

Na egzamin można zapisać się w dowolnym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Data egzaminu teoretycznego oraz praktycznego nie musi być taka sama. Lista dokumentów, które należy złożyć w biurze WORD-u, jest identyczna dla wszystkich. Obejmuje ona: specjalne podanie, dowód dokonania opłaty za egzamin, jedną fotografię, zaświadczenie o ukończeniu kursu, pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeśli zdający jest niepełnoletni, kserokopię posiadanego prawa jazdy w przypadku ubiegania się o kolejną kategorię, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz dowód osobisty do wglądu lub jego tymczasową wersję, ewentualnie paszport.

W przypadku osób niepełnosprawnych wątpliwości może budzić zaświadczenie od lekarza. Nie należy się tym jednak martwić, ponieważ każdy potencjalny kierowca jest traktowany indywidualnie. W praktyce pojazd może prowadzić niemal każdy, a schorzenia dyskwalifikujące kandydata to np. choroby psychiczne czy skrajna ślepota. Czasami, w zależności od przebiegu choroby, zaświadczenie może być wystawione na określony czas, jeśli istnieje ryzyko, że choroba może się rozwinąć. Opinia lekarza zależy również od dolegliwości mogących towarzyszyć chorobie, takich jak: osłabienie koncentracji, zaburzenia wzroku czy opóźnienie dynamiki ruchów.

Według polskiego kodeksu drogowego pojazdem może kierować osoba, która osiągnęła wymagany wiek oraz spełnia jeden z trzech warunków: ma umiejętności i dokument, który uprawnia ją do prowadzenia pojazdu, albo odbywa właśnie szkolenie nauki jazdy pod opieką instruktora lub zdaje egzamin państwowy. Podsumowując: aby zdobyć umiejętności, osoba niepełnosprawna potrzebuje odpowiedniego samochodu i ośrodka, który ją przeszkoli. Aby uzyskać dokument, czyli prawo jazdy, należy mieć zaświadczenie od lekarza, ukończyć szkolenie oraz pomyślnie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.

Czy macie jeszcze inne wskazówki lub uwagi, które mogą pomóc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu prawa jazdy?

Smartdriver

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%