› sąd
12:26 / 18.10.2017

Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu odwołany przez ministra Ziobrę. Ujawnił tajemnicę służbową

Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu odwołany przez ministra Ziobrę. Ujawnił tajemnicę służbową

Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości odwołał w trybie pilnym sędziego Marka Omelana ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu

Informację o odwołaniu Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowała na swoje stronie internetowej:

W wyniku zgłoszonego przez Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości przewinienia służbowego, którego dopuścił się prezes Sądu Okręgowego w Elblągu Marek Omelan, rozpowszechniając informacje z narady sędziowskiej objętej ścisłą tajemnicą, wspomniany sędzia został odwołany z dniem 17 października 2017 r. z pełnionej dotychczas funkcji. Narada ta dotyczyła wyroku w sprawie rodzinnej, która rozpatrywana była w trybie niejawnym, a rozpowszechnienie tych informacji mogło przysporzyć stronom tego postępowania dodatkowego cierpienia i narazić je na szkody. 

Z oświadczenia wynika, że doszło do przewinienia podczas wymiany korespondencji pomiędzy prezesem SO, a Radą Miejską w Elblągu. 

Na tym nie koniec ministerstwo zapowiada, że  zostanie skierowany wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego.

Sędzia Marek Omelan jest specjalistą prawa karnego. Funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu pełnił od 2014 roku, powołany na sześcioletnią kadencję. 

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%