› bieżące
08:00 / 11.03.2015

Prezydent odkrywa karty. Wiemy, co zawarł w oświadczeniu majątkowym

Prezydent odkrywa karty. Wiemy, co zawarł w oświadczeniu majątkowym

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego pojawiło się oświadczenie majątkowe Prezydenta Elbląga. Wypisał on wszystkie dobra, których jest współwłaścicielem oraz pieniądze, którymi dysponuje. O jakich dobrach mowa i jaką ilość środków pieniężnych posiada?

Oświadczenie, o którym mowa, sygnowane jest datą 5 grudnia 2014, stanowiącą początek kadencji prezydenckiej Witolda Wróblewskiego tuż po zaprzysiężeniu. Na samym początku dokumentu umieszczono zapis, zobowiązujący osobę, która będzie go wypełniać do świadczenia prawdy.

Włodarz miasta przyznał, że umieszczone w oświadczeniu dobra stanowią tzw. małżeńską wspólność majątkową. Należą do niej m. in. środki pieniężne w wysokości 258.092,77 zł czy papiery wartościowe – fundusze inwestycyjne, w tym: ponad 811 jednostek uczestnictwa AIG (subfundusz akcji) na kwotę 5.122,44 zł; ponad 368 jedn. uczest. ING (subfundusz selektywny i s. budownictwa i nieruchomości) na kwotę 22.250,91 zł.

Wspólnie z małżonką jest również właścicielem mieszkania o pow. 71,6 m kw. o wartości 215 tys. zł i garażu (pow. 27 m kw., wartość 30 tys. zł), działki letniskowej (pow. 916 m kw., wartość 15 tys. zł) oraz domku letniskowego (pow. użytkowa 49 m kw., wartość 160 tys. zł).

W swoim oświadczeniu prezydent Witold Wróblewski przyznał również, że od 21 września 2011 roku jest członkiem rady nadzorczej w spółce handlowej Warmia i Mazury sp. z o. o. Szymany Airport ze Szczytna. Zaznaczył jednak, że pełni tę funkcję nieodpłatnie (umożliwia to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne - przyp. red.).

Pracując natomiast w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, prezydent naszego miasta uzyskał w sumie dochód w wysokości 138.819,13 zł. Jest opróćz tego właścicielem dwóch samochodów osobowych marki citroen (model C5 i C2).

8
5
oceń tekst 13 głosów 62%