› bieżące
10:23 / 14.10.2013

Prezydent pisze list do nauczycieli w Dniu Edukacji Narodowej

Prezydent pisze list do nauczycieli w Dniu Edukacji Narodowej

fot. Konrad Kosacz

14 października - Dzień Edukacji Narodowej - święto - jak żadne inne – doceniające Państwa trud i wysiłek włożony w kształcenie i wychowanie młodych ludzi – pisze do nauczycieli prezydent Jerzy Wilk.

Dziękuję wszystkim pracownikom elbląskiej oświaty: nauczycielom, wychowawcom, dyrektorom, jak również pracownikom administracji i obsługi. Każdy bowiem, bez względu na swą profesję, dołożył cegiełkę w procesie edukacji. To właśnie świetni nauczyciele i otwarci dyrektorzy podejmują się zadań najbardziej wymagających wykorzystując nowatorskie metody i nowoczesne środki dydaktyczne. Szanowni Państwo, w naszym mieście nie brakuje wspaniałych i mądrych nauczycieli, którzy z oddaniem realizują swoją misję.

Wiem, że wypełniacie Państwo swoje obowiązki z sumiennością i zachowaniem wysokich norm etycznych. Szczególnie trudny jest obecnie proces wychowawczy. Wielu wychowawców szuka wzorców w autorytecie Jana Pawła II, który szczególną nadzieję pokładał w młodzieży. Wielu wychowawców potrafi wskazywać młodym ludziom drogę do tworzenia cywilizacji życia i miłości. Wielu z Państwa integruje młodzież wokół pięknych polskich tradycji, uczy dumy narodowej i szacunku dla drugiego człowieka. Za taką postawę dziękuję Państwu.

Pragnę zapewnić, że możecie Państwo liczyć na pomoc władz samorządowych. Dla nas Oświata jest kluczowym filarem nowoczesnego miasta i społeczeństwa. W tym szczególnym dniu składam wszystkim pracownikom elbląskiej oświaty serdeczne życzenia wytrwałości i wiary w sens trudnej pracy. Życzę szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym.

Jerzy Wilk

3
4
oceń tekst 7 głosów 43%