› bieżące
11:02 / 13.12.2013

"Próba" – prapremiera w Sztutowie

fot. nadesłane

Od marca 2013 roku Elbląskie Stowarzyszenie „Eureka" działające przy Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Elblągu realizuje projekt pod nazwą „Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży".

Przypomnijmy, że Elbląskie Stowarzyszenie „Eureka" od marca 2013 organizuje zajęcia pozalekcyjne dla elbląskiej młodzieży jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego oraz prowadzi działania edukacyjne, profilaktyczne, mające na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych, negujących używanie alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Założone cele projektu są realizowane także poprzez cykl warsztatów teatralnych dla młodzieży (nabór uczestników na warsztaty był przeprowadzony do 15 marca 2013).

Reżyserem spektaklu, który powstał w wyniku warsztatów teatralnych, jest Anna Jadwiga Śledzińska. Pierwszym etapem był nabór uczestników na warsztaty teatralne, potem opracowanie scenariusza, a także zaprojektowaniu wszystkich innych niezbędnych elementów (scenografia, muzyka, kostiumy, rekwizyty i muzyka), które przyczyniły się do powstania spektaklu pod tytułem: „Próba”.

Anna Jadwiga Śledzińska, która prowadziła warsztaty, podkreśla, że te spotkania, tak jak tytuł sztuki, były dla wszystkich próbą: sił, możliwości, kreatywności, umiejętności pracy w grupie itd. To ważne doświadczenie spowodowało, że grupa chce pracować nad kolejnym, tym razem kończącym się bardziej optymistycznie spektaklem.

Prapremiera spektaklu odbyła się w Sztutowie 22 listopada 2013 o godzinie 19-ej. Natomiast premiera 29.11.2013 w Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Elblągu. Kolejne prezentacje odbędą się do 13.12.2013.

Elbląskie Stowarzyszenie „Eureka”

4
0
oceń tekst 4 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 9