› rozwój i edukacja
12:38 / 04.12.2018

Projekt edukacyjny Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu

Projekt edukacyjny Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu

Rok szkolny 2018/2019 jest kolejnym rokiem w którym nasi uczniowie kształcący się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali uczestniczą w zajęciach praktycznych na terenie gdańskiego portu lotniczego w ramach projektu „Pracownik Obsługi Lotniskowej".

Uczniowie klasy trzeciej Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu, od września wraz ze swoimi nauczycielami zawodu uczestniczą w projekcie edukacyjnym realizowanym z firmą Welcome Airport Services. W czasie ostatniej wizyty studyjnej w Porcie Lotniczym w Gdańsku, uczniowie oraz ich opiekunowie zapoznali się ze specyfiką pracy poszczególnych pracowników portu lotniczego: od obsługi ruchu pasażerskiego, odpraw biletowo-bagażowych, odprawy bezpieczeństwa, zasad odpraw paszportowych i celnych, aż do momentu odprawy boardingowej. To codzienna praca agentów handlingowych.

Część uczniów, zapoznała się z zasadami  pracy w sortowni bagażu. Młodzież miała również możliwość zapoznania się z zasadami serwisu samolotów, które na płycie lotniska przechodziły odprawy sprawności technicznej i bezpieczeństwa. Zdobyte w projekcie doświadczenie uczniowie będą mogli wykorzystać w pracy z pasażerami w ramach praktyk zawodowych. Jest to już kolejna grupa młodzieży uczestnicząca w zajęciach lotniskowych w ramach współpracy szkoły z firmą handlingową.

Aleksandra Lewandowska 

Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%

Zdjęcia ilość zdjęć 2