› zapowiedzi
11:25 / 10.04.2013

Promocja „Rocznika Elbląskiego” i książki o burmistrzach

Promocja „Rocznika Elbląskiego” i książki o burmistrzach

We wtorek 16 kwietnia o godz. 17.00 zapraszamy do Sali Audiowizualnej Biblioteki Elbląskiej na promocję XXIV t. „Rocznika Elbląskiego” oraz książki prof. dr hab. Andrzeja Grotha „Burmistrzowie i prezydenci Elbląga w latach 1286-1950”. Laudacje wygłoszą ks. dr hab. Wojciech Zawadzki oraz dr Jerzy Domino. Wstęp wolny.

Joanna Szkolnicka – sekretarz redakcji „Rocznika Elbląskiego” o najnowszym tomie „Rocznika Elbląskiego”:

„Rocznik Elbląski” ukazuje się od 1961 r., będąc tym samym najstarszym elbląskim periodykiem naukowym. W komitecie redakcyjnym „Rocznika” zasiadało na przestrzeni lat wielu uznanych historyków i specjalistów z różnych dziedzin, m. in. zmarły w ubiegłym roku prof. dr hab. Marian Biskup. Obecnie redaktorem naukowym „Rocznika Elbląskiego” jest prof. dr hab. Andrzej Groth. W najnowszym tomie „Rocznika” czytelnicy znajdą aż 12 artykułów: Andrzeja Hoi o piętnastowiecznym elbląskim burmistrzu Wernerze Räuberze, Rafała Kubickiego o mieszkańcach piętnastowiecznego Elbląga w świetle ich testamentów, Alicji Saar-Kozłowskiej o wspaniałym zabytku historii sztuki i medycyny – pięknie ilustrowanym zielniku Szymona Syreniusza z XVI w., Małgorzaty Pronobis-Gajdzis o konserwacji egzemplarza tegoż zielnika znajdującego się w zbiorach Biblioteki Elbląskiej, Doroty Jutrzenki-Supryn, Ewy Chlebus, Joanny Sroki i Joanny Karbowskiej-Berent o pracach konserwatorskich nad starymi drukami ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej, Petera H. Stoldta o elbląskim epizodzie kariery szwedzkiego kanclerza Axela Oxenstierny, Rainera Buurmanna o zasłużonym elblążaninie Henryku Nitschmannie i jego roli w polsko-niemieckim transferze kulturowym, ks. Wojciecha Zawadzkiego o elbląskiej szkole dla dziewcząt im. cesarzowej Augusty Victorii (dziś w budynku tej szkoły mieści się pierwsze LO), Arkadiusza Wełniaka o weryfikacji narodowościowej i tzw. „ludności rodzimej” w Elblągu w pierwszych latach powojennych, Andrzeja Grotha o elbląskich prezydentach w latach 1945-1950, Arkadiusza Słabiga o sytuacji mniejszości ukraińskiej w powiecie elbląskim w latach 1960-1975 na przykładzie sprawy Leona Horaka oraz Tomasza Kukowskiego o działalności batalionu Polityczno-Obronnego (PRL-owskiej organizacji paramilitarnej) na terenie województwa elbląskiego w latach 1981-1986. Na szczególną uwagę zasługują niewątpliwie artykuły dwóch niemieckich autorów – Petera H. Stoldta i Rainera Buurmanna, a zwłaszcza tego pierwszego, gdyż traktuje on o nieznanym zapewne szerzej samym elblążanom aspekcie historii miasta, powiązanym z wielką polityką (wojna trzydziestoletnia), a oparty jest na dokumentach (m. in. listach) przechowywanych w sztokholmskim Archiwum Narodowym. Tom XXIV „Rocznika Elbląskiego” zawiera także, jak miało to miejsce do tej pory, opracowania źródeł i materiałów oraz recenzje i omówienia.

Z recenzji prof. UG, dra hab. Józefa Włodarskiego do książki „Burmistrzowie i prezydenci Elbląga w latach 1286-1950”:

Przedstawione [w książce] biogramy burmistrzów i prezydentów Elbląga prezentują szerokie spektrum dociekań naukowo-badawczych opartych o solidną bazę źródłową (krajową i zagraniczną – Geheimes Staatsarchiv Berlin – Dahlem) i starannie dobraną literaturę. Są one przygotowane profesjonalnie pod względem metodyczno-metodologicznym i merytorycznym. Wyraźnie definiowane są procesy i zjawiska związane z życiem społeczno-politycznym, gospodarczo-administracyjnym oraz religijnym w różnych okresach historycznych. Na ich tle została przedstawiona działalność elbląskich burmistrzów i prezydentów, co ułatwia percepcję treści książki. Recenzowane opracowanie nie tylko wypełnia lukę badawczą, ale i odpowiada społecznemu zapotrzebowaniu na opracowanie dotyczące wielokulturowej przeszłości Elbląga, w której odcisnęli swoje piętno opisani przez Autora burmistrzowie i prezydenci.

Podczas promocji będzie można zakupić obydwie publikacje.

3
0
oceń tekst 3 głosów 100%