› bieżące
13:02 / 15.03.2015

Przedszkole uczy i wychowuje

Przedszkole uczy i wychowuje

Edukacja w Polsce zaczyna się od etapu szkoły podstawowej, dla dzieci od 6 już roku życia. Żłobek i przedszkole nie są obowiązkowymi placówkami, służą za instytucje opiekuńczo-wychowawcze, mające na celu przygotowanie dziecka do spełnienia obowiązku szkolnego. Pierwszym przedszkolem w Polsce było to założone w 1836 roku w Warszawie, lecz dopiero po 1918 roku przedszkola zostały rozpowszechnione.

Programy kształcenia przedszkolnego nie są wymagające, ani nie są często zmieniane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawowym założeniem wychowania przedszkolnego są pewne cele i zadania, zawarte w statutach przedszkola i regulaminach wewnętrznych.

Ogólne zasady dotyczące wszystkich tych placówek regulują akta prawne. Plan pracy przedszkola na każdy kolejny rok ustalany jest przez dyrektora i pedagogów, na podstawie o pewne założenia, które trzeba osiągnąć. Należy wykształcić pewne umiejętności społeczne jak porozumiewanie się z dorosłymi i innymi dziećmi, nauka nawyków higienicznych i kulturalnych. Rozwija się umiejętność mowy, pisania i czytania, liczenia oraz malowania. Wdraża się dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Zachęca do uprawiania sportu, poznawania i rozumienia siebie i swojego otoczenia, do rozwijania zainteresowań lub nabywania nowych.

Dzieci poznają podstawy muzyki i plastyki. Uczą się tańczyć i śpiewać. Biorą udział w zajęciach uczących o wychowaniu rodzinnym, obywatelskim i patriotycznym. Nie jest to proste zadanie. Rodzice każdego młodego przedszkolaka oddają swoje pociechy w obce ręce, które mają wielki wpływ na rozwój i wychowanie dziecka. Prawdopodobnie, w większości przypadków ,dzieci po raz pierwszy poznają swoich rówieśników, uczą się poznawać innych i wspólnie spędzać czas. Próbują unikać konfliktów, rozwiązywać zaistniałe problemy, nabierają szacunku do starszych, obcych osób. Kreują swoją osobowość poprzez poznawanie świata dzięki nauce i zabawie. Tworzą pierwsze marzenia i plany na przyszłość. Uczą się zachowania w grupie poza budynkiem placówki, na wycieczkach i wydarzeniach poza przedszkolem. Występują przed publicznością podczas szkolnych przedstawień, dzięki czemu poznają stres i jak go pokonać.

Rozwój dziecka powinien zaczynać się od etapu przedszkolnego. Dzięki temu w szkole podstawowej przeżywa mniejszy stres i znacznie łatwiej nawiązuje nowe przyjaźnie i znajomości. Wie, jak się zachować i co mu wolno, a czego nie. Przedszkole jest ważnym etapem w życiu każdego dziecka.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%