› bieżące
06:36 / 29.05.2013

Przedterminowe wybory także we Fromborku. Radni otrzymali wyrok

Przedterminowe wybory także we Fromborku. Radni otrzymali wyrok

Radni Fromborka otrzymali we wtorek sądową informację o prawomocnym wyroku w sprawie karnej, jaki zapadł wobec burmistrz miasta. Rada ma teraz 30 dni na zwołanie sesji, na której zdecyduje o wygaszeniu mandatu - podał przewodniczący rady Krzysztof Hołubowski.

30 kwietnia sąd okręgowy w Elblągu utrzymał w mocy wyrok sądu rejonowego w Braniewie, który uznał burmistrz Krystynę L. winną przestępstwa urzędniczego polegającego na poświadczeniu nieprawdy w dokumentach dotyczących inwestycji unijnych.

Burmistrz została skazana na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę w wysokości 1200 zł. Przewodniczący rady miejskiej Fromborka Krzysztof Hołubowski powiedział, że w ubiegły piątek do biura rady miejskiej wpłynęła informacja z sądu o prawomocnym wyroku.

- W programie zwołanej na dziś sesji nie zdążyliśmy umieścić punktu dotyczącego wygaszenia mandatu burmistrza, natomiast podczas sesji wszyscy radni otrzymali odpis wyroku - podkreślił Hołubowski. Dodał, że teraz w ciągu 30 dni rada musi wygasić mandat burmistrza. Jeśli radni nie podejmą takiej uchwały, zrobi to za nich wojewoda, który wyda zarządzenie zastępcze.

Burmistrz Fromborka mówiła wcześniej w lokalnych mediach, że nie zrezygnuje z mandatu. Podkreśliła, że nie zgadza się z wyrokiem i będzie składać skargę kasacyjną. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy budowie sołeckich centrów kultury w gminie Frombork: w Wielkim Wierznie, Sadłukach i Jędrychowie. Centra były budowane w latach 2006-2007. Gmina Frombork korzystała przy budowie centrów z unijnych dotacji. Aby europejskie środki trafiły do inwestora, gmina musiała przedstawiać dokumenty z postępów prac budowlanych. Według sądu, który uznał winę burmistrz, gmina przedstawiała nieprawdziwe informacje; wykazywała bowiem, że kolejne etapy budowy są realizowane zgodnie z planem, podczas gdy ich nie wykonano, albo wykonano po czasie, albo też przeprowadzono prace budowlane inne niż ujęte w harmonogramie.

Biuro prasowe urzędu marszałkowskiego podało, że unijne dofinansowanie inwestycji w gminie Frombork pochodziło z ówczesnego sektorowego programu operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Urząd marszałkowski poinformował, że "doraźna kontrola wykazała w dwóch projektach rozbieżność pomiędzy dokumentami dołączonymi przez gminę do wniosku o płatność a stanem faktycznym.

Po dokonanej w 2007 roku wizji lokalnej, a także analizie dokumentów, w tym pisemnych wyjaśnień gminy, zaszło przypuszczenie nieodpowiedniego przeznaczenia unijnej dotacji, co zostało zgłoszone prokuraturze. Ta zaś zajęła się badaniem sprawy, znajdując przesłanki do postawienia konkretnych zarzutów i wniesienia sprawy do sądu".

Źródło: PAP

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%