› bieżące
11:15 / 04.03.2014

Przejazd bramny odzyska dawny wygląd. Miasto przyznało dotacje!

Przejazd bramny odzyska dawny wygląd. Miasto przyznało dotacje!

fot. Konrad Kacprzak

Wspólnota mieszkaniowa zarządzająca budynkiem mieszkalnym przy ul. Juliana Fałata 29-31/33 stara się w Urzędzie Miasta o uzyskanie dotacji w celu remontu dachu i odtworzenia zegarów tarczowych w elewacji obiektu. Wnioskowana kwota to 48.306,08 zł. Czy miasto przyzna dotacje?

Z informacji, które nam przekazała Monika Borzdyńska rzecznik prasowy prezydenta wynika, iż budynek wzniesiono w 1928 roku na obszarze dawnego osiedla mieszkaniowego Heimstädtsiedlung. Był użytkowany jako siedziba schroniska młodzieżowego dla chłopców i dziewcząt. Zrealizowano go w typie modernizmu,, według projektu Heinza Bahra. Wyróżniał się w pejzażu miejskim ze względu na szczególne ukształtowanie bryły architektonicznej z pięciokondygnacyjnym przęsłem środkowym, który zawierał przejazd bramny nad, którym wznosiła się dwustopniowa wieża. Budynek mieszkalny zaadresowano jako ul. Fałata ( kiedyś Pudorstrasse), a przejazd bramny zaprojektowano nad osią ulicy Pionierskiej (dawna Damaschkenstrasse). Budynek nazywany był „domem wieżowym” ze względu na swoją charakterystyczną formę.

Budynek po 1945 roku zaadaptowano do pełnienia funkcji mieszkalnych. Górna część wieży, węższa w rzucie, jednokondygnacyjna pierwotnie była nakryta dachem czterospadowym o stromych połaciach z ceramicznym pokryciem, natomiast w połaciach dachowych od wschodu i zachodu występowały tarcze zegarowe. W wyniku napraw powojennych, dach został rozebrany i przykryto wieżę płaskim stropodachem, a także zlikwidowano tarcze zegarowe.

W 2009 roku mgr Mirosław Jonakowski opracował kartę ewidencji zabytków architektury i budownictwa, w której zawarł postulat przywrócenia historycznego opracowania i wykończenia budynku. W styczniu bieżącego roku osoba reprezentująca Wspólnotę Mieszkaniową złożyła wniosek do Urzędu Miasta o przyznanie dotacji celowej, na wykonanie prac, które spełniałyby postulat konserwatorski. „Wniosek ten dotyczy wykonania prac w zakresie odtworzenia dachu czterospadowego z ceramicznym odnowienia obróbek blacharskich oraz odtworzenia zegarów tarczowych” - informuje Monika Borzdyńska.

Komisja, która rozpatruje takie wnioski, działająca na podstawie Zarządzenia nr 56/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta z dnia 10 lutego 2014, przyznała dofinansowanie w wysokości 50% tj. kwotę w wysokości 48.306,08 zł.

8
2
oceń tekst 10 głosów 80%

Zdjęcia ilość zdjęć 11