› bieżące
09:00 / 13.10.2013

Przekop Mierzei Wiślanej? Zaszkodzi środowisku

Przekop Mierzei Wiślanej? Zaszkodzi środowisku

fot. Konrad Kosacz/elblag.net

Inwestycja była jednym z głównych punktów spornych podczas przedterminowych wyborów w Elblągu. Samorządowcy uważają, że dzięki temu cały region stałby się atrakcyjniejszy. Inwestycja będzie miała jednak negatywny wpływ na środowisko - ocenił Urząd Morski w Gdyni.

O przekopanie Mierzei Wiślanej i utworzenie kanału żeglugowego od lat zabiegają samorządowcy z Warmii i Mazur, w szczególności władze Elbląga. Podkreślają, że w ten sposób elbląski port i porty nadzalewowe będą miały szansę rozwoju, a cały region będzie atrakcyjniejszy dla turystów.

Zaznaczają, że Polska zyska nową drogę wodną i uniezależni się od Rosji. Dziś z Zalewu Wiślanego można przepłynąć na Zatokę Gdańską i dalej na Bałtyk przez Cieśninę Piławską. Według założeń kanał ma być także drogą ewakuacyjną i logistyczną na wypadek sytuacji nadzwyczajnych.

10 razy więcej towarów, 5 razy więcej turystów

Według analiz ekonomiczno-społecznych dokonanych przez Urząd Morski w Gdyni w latach 2012-13 przekopanie Mierzei Wiślanej i utworzenie kanału żeglugowego przyczyni się do rozwoju sektora transportu morskiego. Przewiduje się 10-krotny wzrost ładunków towarów przewożonych transportem morskim, do co najmniej 1,5 mln ton rocznie. Budowa drogi wodnej ma wpłynąć także na rozwój żeglugi pasażerskiej; szacuje się, że liczba pasażerów zwiększy się 5-krotnie z ok. 40 tys. osób obecnie do 210 tys. osób w roku 2040. Zwiększony ruch turystyczny przyczyni się do rozbudowy bazy noclegowej i gastronomicznej.

Ponad 2 tys. nowych miejsc pracy

Oszacowano, że w okresie lat 2021–2040 przybędzie ok. 6,5 tys. miejsc noclegowych i ok. 5,2. tys. miejsc gastronomicznych. Poprawi się także sytuacja na rynku pracy, ponieważ do 2040 r. ma przybyć 2,2 tys. nowych miejsc pracy w tym ok. 270 w sektorze transportu morskiego, 510 - w sektorze logistyki, 32 - w sektorze przemysłu oraz 1380 - w sektorze turystyki. Każda lokalizacja będzie szkodliwa Urząd Morski w Gdyni opublikował właśnie prognozę oddziaływań na środowisko planowanej inwestycji. Przyrodnicy badali, jaki będzie wpływ planowanej inwestycji, gdyby umiejscowiono ją w czterech lokalizacjach: w Skowronkach, Piaskach, Nowym Świecie czy Przebrnie.

Jak podkreślili naukowcy przygotowujący prognozę oddziaływania przekopu na środowisko naturalne, budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, niezależnie od wyboru wariantu lokalizacyjnego, będzie wywierać negatywny wpływ na środowisko i obszary chronione. Jednak - w ich ocenie - najmniejsze szkody w przyrodzie powstaną, gdy przekop powstanie w Piaskach albo Nowym Świecie; największe straty w środowisku naturalnym może spowodować wybudowanie kanału żeglugowego w Skowronkach albo w Przebrnie.

Oceniają, że w rezultacie przekopu Mierzei zmienią się warunki przyrodnicze i krajobrazowe, zmieni się ekosystem polskiej części Zalewu Wiślanego; kanał żeglugowy wpłynie też na równowagę przyrodniczą i warunki bytowania organizmów wodnych, zmienią się warunki bytowania, lęgów i przelotów ptaków oraz warunki hydrologiczne rzeki Elbląg. Przekopać i odtworzyć 100 ha szuwarów? Gdyby doszło do przekopania Mierzei przyrodnicy zalecają tak zwaną kompensację, czyli wyrównanie braków po utracie chronionych siedlisk. Uważają, że należy odtworzyć ok. 100 hektarów szuwarów pomiędzy Przebrnem a Krynicą Morską. Chcą także powiększyć obszar chroniony o ponad 400 hektarów między Sztutowem a Stegną. Przyrodnicy zinwentaryzowali na terenie Mierzei 425 gatunków roślin, w tym 20 gatunków chronionych.

Rada Ministrów uchwałą z 2007 roku ustanowiła wieloletni program na lata 2008-2013 pod nazwą "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską". Według wstępnych szacunków budowa kanału żeglugowego ma kosztować od 600 do 700 mln zł.

Źródło: tvn24.pl

9
5
oceń tekst 14 głosów 64%

Powiązane artykuły

Marszałkowie współpracują. Robocze spotkanie w Elblągu

02.10.2013 komentarzy 2

W lipcu w Elblągu podpisali porozumienie. Teraz przyszedł czas na pracę. W naszym mieście odbyło się robocze spotkanie marszałków dwóch...

Prezydent zaniepokojony informacjami o przekopie przez Mierzeję

07.10.2013 komentarzy 11

Prezydent Jerzy Wilk odniósł się do informacji, jakie podczas niedawnego spotkania w Elblągu przekazali marszałkowie Jacek Protas i Mieczysław Struk....

Gazeta Wyborcza o przekopie przez Mierzeję

22.10.2013 komentarzy 11

Forsując projekt przekopu Mierzei Wiślanej, Urząd Morski w Gdyni zmienił prognozę oddziaływania na środowisko z negatywnej na pozytywną. Autorzy opracowania...