› bieżące
12:42 / 19.10.2014

Przełomowy sezon dla turystyki wodnej

Przełomowy sezon dla turystyki wodnej

fot. nadesłane

– To był dobry, a nawet przełomowy sezon dla turystyki wodnej w subregionie elbląskim – powiedział marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas podczas uroczystego zakończenia sezonu wodniackiego w Elblągu.

Na przełomowość 2014 roku składa się – zdaniem marszałka – kilka faktów. Ulokowanie się w Elblągu firmy czarterującej luksusowe łodzie motorowe (hausbooty), świadczy o tym, że zbudowane i zmodernizowane kosztem blisko 100 mln zł porty, przystanie i mariny zaczynają przyciągać do naszego regionu prywatnych przedsiębiorców i to z najwyższej półki, oferującej usługi turystyczne dla klientów zza zachodniej granicy. Warto dodać, że firma już daje pracę elblążanom.

W lipcu tego roku, wiceminister infrastruktury i rozwoju, prof. Dorota Pyć poinformowała w Elblągu, że Rząd RP będzie kontynuował program budowy kanału przez Mierzeję.

– Oczywiście, Elbląg nie będzie się rozwijał tylko w oparciu o turystykę, ale kilkanaście procent dochodów osiągniętych z wykorzystania walorów wodniackich może mieć wielkie znaczenie dla rozwoju miasta i subregionu. W tej sytuacji budowa kanału może być inwestycją tak ważną, jak dla Mazur budowa lotniska w Szymanach – mówił Jacek Protas.

Dużą wartością – zdaniem marszałka – jest dobra współpraca z Obwodem Kaliningradzkim i województwem pomorskim.

A co w 2015 roku? O planach na 2014 rok mówił Jerzy Wcisła, dyr. elbląskiego Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zdaniem Jerzego Wcisły sztandarowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków powinny być nie tylko sportowym wyzwaniem, ale przede wszystkim świętem żeglarzy. Dlatego od przyszłego roku zmieniona zostanie formuła regat. Będą one skupione wokół jednego portu – każdego roku w innym regionie.

Do dyskusji na temat tej formuły Jerzy Wcisła zaprosił wszystkich żeglarzy znad Zalewu Wiślanego, łącznie z Rosjanami i żeglarzami z Mierzei Wiślanej i Trójmiasta. Będzie kontynuowana promocja naszych walorów w Europie, która już zaskutkowała usadowieniem się w Elblągu firmy Kuhnle Tours. Jednym z przedsięwzięć promujących ma być strefę Zalewu Wiślanego ma być rekonstrukcja Bitwy pod Suchaczem, włączona w cykl Bitwy Morskie Południowego Bałtyku. Kolejnym ważnym zadaniem jest kontynuacja programu Pętla Żuławska i wspólna promocja całego obszaru delty Wisły, Zalewu Wiślanego i Kanału Elbląskiego.

Ważnym zadaniem będzie praca nad programem budowy kanału przez Mierzeję, który rusza w 2015 roku. Jerzy Wcisła reprezentuje marszałka w konsorcjum powołanym na rzecz tej inwestycji.

– W efekcie Elbląg stanie się centralnym ośrodkiem dużego regionu o wybitnych walorach wodniackich – mówi Jerzy Wcisła.

Zakończenie sezonu, to okazja do wręczenia nagród Grand Prix Zalewu Wiślanego. Otrzymują ją sternicy, którzy w całym sezonie uczestniczą w największej liczbie regat i zajmują w nich wysokie pozycje.

Tegoroczne wyniki przedstawił wiceprezes spółki Pętla Żuławska Bogdan Justyński, który od wielu lat prowadzi ranking najlepszych żeglarzy. W 2014 roku w regatach objętych klasyfikacją Grand Prix startowało ok. 450 żeglarzy, sklasyfikowano 78 sterników. Najliczniej obsadzone były regaty Fromborska Jesień. Najlepszy Rosjanin zajął drugie miejsce.

Najlepsze wyniki osiągnęli sternicy: 1. Ryszard Seroka (Elbląg), 2. Michaił Muleris (Rosja) i 3. Łukasz Politański (Elbląg). Najlepszą sterniczką została Daria Rybarczyk z Elbląga. Wszyscy odebrali puchary od marszałka Jacka Protasa. Marszałek wyróżnił też kluby żeglarskie i organizatorów życia żeglarskiego znad Zalewu Wiślanego, w tym: Jachtklub, Ognisko Sportów Wodnych „Fala” i Harcerski Ośrodek Wodny „Bryza” w Elblągu, Yacht Club Zalew Wiślany Nowa Pasłęka, Morski Klub Żeglarski „Dal” PTTK we Fromborku, Jacht Klub Krynica Morska oraz Pomorski Związek Żeglarski w Gdyni i Federację Sportu Żeglarskiego Obwodu Kaliningradzkiego FR. Specjalne wyróżnienie otrzymała załoga jachtu Aquarella za reprezentowanie regionu i Polski w Mistrzostwach Świata Jachtów Morskich w formule ORC w Kilonii w 2014 r.

Marszałek ufundował też żagiel z logo Warmii i Mazur, który będzie promował nasze województwo w regatach na Morzu Bałtyckim, w tym w Regatach Sail Book Cup, które ujęte są w klasyfikacji Żeglarskiego Pucharu Bałtyku Południowego. To drugie pod względem długości regaty na Bałtyku, podczas których żeglarze wypływając z Sopotu, opływają Gotlandię i wracają do Sopotu. Spośród jachtów, które w tych regatach uczestniczą wylosowano jacht Kristine.

Marszałek odebrał podziękowania za wspieranie rozwoju turystyki wodniackiej m.in. od wiceburmistrz Tolkmicka Józefa Zamojcina, Jacek Zieliński z Pomorskiego Związku Żeglarskiego i od wiceprezesa Elbląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Henryka Malentowicza.

Jolanta Małkowska
Biuro Regionalne w Elblągu

3
2
oceń tekst 5 głosów 60%

Zdjęcia ilość zdjęć 10