› inwestycje drogowe
16:09 / 10.10.2012

Przyjezdnym będzie łatwiej przejechać przez miasto? Główne ulice Elbląga zyskają nowe oznakowanie

Przyjezdnym będzie łatwiej przejechać przez miasto? Główne ulice Elbląga zyskają nowe oznakowanie

fot. Konrad Kosacz

W przyszłym roku na 24 elbląskich skrzyżowaniach, wymienionych zostanie ponad 100 tablic oznakowania kierunkowego. Nowe tablice, wskazujące kierunki dojazdu do poszczególnych miejscowości, zastąpią montowane na początku lat 90-tych i nie spełniające już wymogów stare oznakowanie. Z kolei jeszcze w tym roku, nowe oznakowanie i organizację ruchu drogowego, zyskają odnowione niedawno ulice Zatorza.

W ubiegłym tygodniu miasto ogłosiło przetarg na wyprodukowanie i dostawę tablic oznakowania kierunkowego oraz zaprojektowanie i wykonanie stałej organizacji ruchu drogowego dla dzielnicy Zatorze.

Pierwsze z zadań dotyczy wykonania i dostawy do wskazanego magazynu na terenie miasta, tablic oznakowania kierunkowego dla 24 wybranych skrzyżowań w Elblągu.

Nowe tablice mają uporządkować informację o ruchu tranzytowym miasta i poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych, które są głównymi trasami przejazdowymi przez miasto. Do nich zaliczyć należy drogi wojewódzkie nr 500, 503, 504 i 509. Oznakowanie zmienione zostanie także przy ulicach: Nowodworskiej, Brzeskiej, Piłsudskiego, Kościuszki, Agrykola, Sienkiewicza, Mickiewicza, Rawskiej, Łęczyckiej, Bema, Grota Roweckiego, Armii Krajowej, Fromborskiej, Ogólnej, Odrodzenia, Płk. Dąbka, Jana Pawła II, Radomskiej, Warszawskiej i Trasie Unii Europejskiej. Łącznie wymienionych zostanie 115 tablic o  łącznej powierzchni 195 m2, wykonanych z blachy ocynkowanej i folii odblaskowej II generacji.

Istniejące obecnie oznakowanie kierunkowe, nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, gdyż na ciągach dróg wojewódzkich, było ono montowane na początku lat 90-tych ubiegłego wieku.

Montaż tablic na elbląskich ulicach przewidziano w 2013 roku. Na wykonawcę tych robót ogłoszony zostanie oddzielny przetarg. Natomiast jeszcze w tym roku, zaplanowano wykonanie nowego oznakowania dla odnowionych ulic na Zatorzu. We wrześniu na tej dzielnicy, zakończyła się duża inwestycja związana z budową kanalizacji deszczowej na ulicach, które do tej pory jej nie posiadały. Odwodnione ulice zyskały nowe nawierzchnie ulic, stąd zaszła konieczność zaprojektowania nowego oznakowania dla dróg o łącznej długości 5 km.

Firma, która wygra przetarg, w pierwszej kolejności sporządzi projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla dzielnicy Zatorze, a po jego akceptacji wykona montaż nowych znaków i wymianę tarcz znaków istniejących. Dla głównych dróg na Zatorzu - ul. Malborskiej, Skrzydlatej Łódzkiej, Lotniczej, Fredry, po których odbywa się ruch komunikacji autobusowej, przewidziano montaż znaków z grupy znaków średnich, a dla pozostałych dróg gminnych (poza obrębem skrzyżowań) - znaków małych. Łącznie będzie to ok. 80 szt. tarcz znaków konwencjonalnych, wykonanych na podkładach z blachy ocynkowanej.

Na wykonanie obu zadań, wyłoniony w przetargu wykonawca, będzie miał dwa tygodnie od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert, które wpłyną na przetarg, zaplanowano na 15 października.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%