› bieżące
15:01 / 12.03.2013

Przyznano Elbląskie Nagrody Kulturalne 2013 - uroczysta gala wręczenia nagród 4 kwietnia

Przyznano Elbląskie Nagrody Kulturalne 2013 - uroczysta gala wręczenia nagród 4 kwietnia

fot. Konrad Kosacz

Jedną z funkcji Departamentu Kultury jest przyznawanie corocznych nagród Klulturalnych w trzech kategoriach: Kreator Kultury, Nagroda Artystyczna Prezydenta Elbląga i Wydarzenie Roku. 4 Kwietnia odbędzie się uroczysta Gala w Ratuszu Staromiejskim, podczas której, laureaci otrzymają nagrody.

W tym roku nagrodę dla Kreatora Kultury przyznano dla trzech osób:

Anna Selke – Od ponad 16 lat prowadzi Klub Środowisk Twórczych KRYPTA, od ponad roku organizuje wiele imprez artystycznych w Krużganku Galerii EL.  Dzięki jej zaangażowaniu w Elblągu odbyło się wiele wystaw prac plastycznych, wieczorów literackich i spotkań muzycznych.  Od wielu lat Anna Selke wspiera środowisko muzyczne, pomagając twórcom w realizacji tras koncertowych, wspierając materialnie zakupy instrumentów, opłacając projekty i druki plakatów i innych materiałów promocyjnych w tym płyt demo. Tworzy warunki do popularyzacji jazzu w Elblągu, oddając Klub Środowisk Twórczych artystom jazzowym we władanie. Dzięki staraniom Anny Selke jazz jest ciągle obecny w miejscu, gdzie po raz pierwszy zaistniał w Elblągu. Przy organizacji Festiwalu „Jazzbląg” Klub Środowisk Twórczych i Anna Selke wniosła nie tylko szereg pomysłów organizacyjnych, ale i sam Klub był miejscem różnych wydarzeń towarzyszących temu festiwalowi.   Jako kontynuatorka spuścizny EL Klubu Jazzu Tradycyjnego realizuje swoje działania z niezwykłą konsekwencją program nie tylko ocalenia pamięci o wydarzeniach sprzed 50 lat, ale też podejmuje nowe zamierzenia, z programowym horyzontem na kolejne lata.  Otwartość, serdeczność i upór Anny Selke przyczynia się do nawiązywania kontaktów zawodowych elbląskich środowisk z artystami w kraju i zza granicą. W 2012 roku za przyczyną Anny Selke odbyło się kilka profesjonalnie przygotowanych wernisaży, między innymi prac Wojciecha Plewińskiego, kilkanaście koncertów i kilkadziesiąt wieczorów jazzowych.


Adrianna Ronżewska-Kotyńska jest absolwentka Wydziału Architektury na Politechnice Poznańskiej oraz Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Obecnie prowadzi własną działalność w zakresie projektowania architektonicznego i współpracuje z elbląską pracownią Atelier Hoffmann oraz prowadzi zajęcia w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym. Artystka zaangażowana w wiele przedsięwzięć o charakterze artystycznym i kulturalnym. W październiku 2012 roku pomysłodawczyni wielkoformatowej pracy architektoniczno-graficznej „Audiomurale” zrealizowanej w ramach projektu „Przebudzenie - przed końcem świata” organizowanego przez CS Galerię EL, zaprezentowanego podczas Elbląskiego Kongresu Kultury. Pierwszy i jako dotąd jedyny mural na elbląskiej Starówce powstał z myślą o aktywizacji mieszkańców tej dzielnicy. Podczas serii wywiadów autorka umożliwiła spotkanym elblążanom swobodne wypowiedzenie się na dowolny nurtujących ich temat, a nagrane wypowiedzi zostały utrwalone na niezagospodarowanej ścianie kamienicy w postaci wykresów dźwięku. Współpracowała także z pomysłodawcami projektu „Kreatywne podwórka” w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt, który dzięki głosom elblążan otrzymał dofinansowanie na realizację w roku 2013 zakłada stworzenie przy ul. Teatralnej oraz na terenie Starego Miasta przyjaznych i inspirujących przestrzeni publicznych adresowanych do mieszkańców w różnym wieku, wykraczając poza ideę typowego „placu zabaw”. W sierpniu 2012 projektantka i współorganizatorka (z ramienia Atelier Hoffmann, przy współpracy z Galerią EL) wystawy DesignEL, prezentującej twórczy potencjał elbląskich firm związanych z branżą projektową, przy jednoczesnej inspiracji unikalną kolekcją dzieł sztuki geometrycznej w zbiorach Galerii EL. W sierpniu 2012 roku także pomysłodawczyni i współorganizatorka ( przy współpracy z Galerią EL) letniego wydarzenia „ziELBLĄG”, podczas którego w samej Galerii, ale przede wszystkim na jej dziedzińcu odbyły się wykłady ( dotyczące współczesnych trendów w architekturze i architekturze zieleni), warsztaty (zajęcia dla dzieci), pokazy kulinarne (kuchnia wegetariańska, slow food) oraz rodzinny piknik promujący ideę tworzenia przyjaznych przestrzeni publicznych w centrum Elbląga.

Piotr Imiołczyk - od 27 lat pracuje w elbląskich szkołach jako nauczyciel historii wkładając w swoją pracę dużo serca i zaangażowania.  Prowadzi działalność  w dziedzinie propagowania historii.  W 1985 r. założył Formalna Grupę Szkolną w Szkole Podstawowej nr 9 oraz Tajny Ruch Uprawiania Philosophii w Zespole Szkół Techniczno- Hotelarskich. W 1997 r. założył Koło Historyczne w  Zespole Szkół Techniczno- Hotelarskich i Zespole Szkół Zawodowych nr 1 i rozpoczął organizacje corocznego happeningu „Piekarczyk” dla przedszkolaków, który nawiązywał do legendy o Piekarczyku. Zorganizował po raz pierwszy akcję „Życzenia do Świętego Mikołaja”.  Od 1999 r. prowadzi marsz „Non Omnis Morial” składając w przeddzień Święta Zmarłych wraz z młodzieżą szkolną znicze w istotnych dla świadomości społecznej mieszkańców miasta Elbląga miejscach pamięci.  W 2001 roku zrealizował wraz ze swoimi uczniami film pt. Krwawy Klan, który opowiadał historie waśni pomiędzy szkockimi klanami na przestrzeni dziejów, a także pierwszą akcję „Czytam Pana Tadeusza” polegającej na czytaniu fragmentów Pana Tadeusza w miejscach publicznych.  W 2003 r. zainicjował projekt Thee Huur, a w 2009 po raz pierwszy zorganizował Marsz Podchorążych, który ma na celu przypomnienie młodzieży i mieszkańcom wydarzeń z powstania listopadowego. Większość wydarzeń, których jest inicjatorem ma charakter cykliczny. Część z nich wpisała się na stałe w świadomość mieszkańców Elbląga i stanowi integralny element życia kulturalnego naszego miasta i regionu.

Nagrody Artystyczne Prezydenta Elbląga - mają umożliwiać młodym artystom realizację ich twórczych zamierzeń i dalszy rozwój, są formą  wyróżnienia osób, które mimo młodego wieku poszczycić się mogą sukcesami i osiągnięciami w dziedzinie kultury. Celem programu jest umożliwienie młodym twórcom dokonania znaczącego kroku w ich karierze artystycznej.

Nagrodę artystyczną otrzymał: Mikołaj Wojciechowski Uczeń ZPSM im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu w klasie wiolonczeli. Zdobywca wielu prestiżowych nagród w konkursach ogólnopolskich m.in. : I miejsce w I Makroregionalnym Konkursie Uczniów Klas Wiolonczeli Szkół Muzycznych I stopnia w Warszawie (2005),  I miejsce na II Forum Młodych Wiolonczelistów Gdańsk-Orunia (2007), II miejsce w Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych w Bydgoszczy (2008),  II miejsce w I Warmińsko-Mazurskim Młodzieżowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu (2009),  Grand Prix w II Regionalnym Konkursie Wiolonczelowym w Olsztynie (2010), XI Młodzieżowy Konkurs Wiolonczelowy im. K. Wiłkomirskiego w Poznaniu – I miejsce oraz nagroda za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego – „Poematu” K. Wiłkomirskiego

Wydarzeniem roku według komisji przyznającej nagrody największym wydarzeniem Kulturalnym w ubiegłum roku był Jazzbląg Festiwal. W uzasadnieniu czytamy:

Jazzbląg Festiwal Rok 2012 to dla Elbląga szczególna rocznica, a właściwie rocznice-50-lecie powstania Galerii EL, a także 50-lecie powstania jednego z pierwszych klubów jazzowych w Polsce. Jednym z twórców EL Klubu Jazzu Tradycyjnego w Elblągu w 1962 roku  był Stanisław Cejrowski. Przez ostatnie osiem lat w Galerii EL odbywały się koncerty w ramach festiwalu Summer of Jazz & Blues. W 2012 roku w jego miejsce z inicjatywy Galerii EL  i Departamentu Kultury Urzędu Miejskiego powołano do życia  - Jazzbląg Festiwal, który odbył się w lipcu. Przez trzy dni w unikatowym wnętrzu dawnego podominikańskiego kościoła, zagrała czołówka polskich muzyków jazzowych- Adam Pierończyk, Henryk Miśkiewicz, Janusz Strobel, Kuba Badach, Contemporary Noise Sextet, Fumanek, Tomasz Stańko.  Jazzbląg Festiwal to nowa jakość na kulturalnej mapie Elbląga i okolic, to nawiązanie z jednej strony do tradycji jazzu w Elblągu z lat 60-tych, kiedy to powstał El Klub Jazzu Tradycyjnego, pierwsza tego typu placówka w Polsce, a jednocześnie próba stworzenia współczesnego, markowego produktu kulturalnego o ogólnopolskiej renomie. Już pierwsza edycja festiwalu spotkała się z bardzo przychylnymi recenzjami prasy branżowej (Jazz Forum), a przede wszystkim z ogromnym zainteresowaniem publiczności. Festiwal odwiedziło ok. tysiąca widzów z Elbląga, Trójmiasta, Olsztyna, Malborka, Warszawy oraz turyści wypoczywający na mierzei wiślanej. Wykonawcy zachwyceni byli unikatowym wnętrzem Galerii EL, a także elbląską Starówką, co świadczy o wysokim potencjale imprezy. Dodatkową wartością tego artystycznego przedsięwzięcia był również fakt, że oprócz uznanych gwiazd muzyki jazzowej, na scenie wystąpiły elbląskie (i z okolic) zespoły - Specjal Jazz Sextet, Omnivore oraz Elbląska Orkiestra Kameralna. Jazzbląg Festiwal, co wyjątkowe, znaczące i perspektywiczne, pokazał też skuteczność dobrej współpracy między różnymi podmiotami funkcjonującymi w elbląskiej kulturze - Departament Kultury Urzędu Miejskiego, Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląska Orkiestra Kameralna, Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki, Klub Środowisk Twórczych Krypta, Klub Muzyczny Mjazzga, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne.

Stypendia artystyczne to wsparcie finansowe przyznawane dla młodych twórców do 30 roku życia. Jak co roku suma wnioskowanych pieniędzy zancznie przewyższa możliwości finansowe departamentu. Niemniej, co bardzo cieszy, są widoczne efekty dobrego spożytkowania tych pieniedzy. W tym roku stypendia przyznano takim artystom jak: Wojciech Fus, Dominik Grędziński, Karolina Nowotczyńska, Sandra Maria Springhorn, Mikołaj Wojciechowski, Marta Tyszkowska, Mateusz Wojtyński, Maja Andrzejewska, Aleksandra Cieślak, Andrzej Józefów, Adrianna Leszczyńska, Monika Matysiak, Paulina Sadło, Karolina Gibas, Jakub Grzelachowski, Anna Kolasińska, Wioletta Orzechowska, Łukasz Sienkiewicz, Samira Arami, Dominika Borowska, Gabriel Ciechorski, Dariusz Gatza, Ewelina Leszkowska, Sara Miedziejewska, Miriam Stołowska, Joanna Tomaszewska.

Stypendia kulturalne są z kolei adresowane do dojrzałych twórców, którzy mają już na swoim koncie pewne osiągnięcia, lub ich pomysły przyniosa trwały wkład w promowaniu i rozoju kulturalnym Elblagą. Stypendia Kulturlane przyznano dla: Tomasza Glinieckiego (na wydanie książki „Elbląg XX wieku” - reportaże historyczne), Wojciecha Kowala (na nagranie przez zespół Uncle Yephon materiału muzycznego w formie demo), Marcina Borchardta (na realizację krótkometrażowego filmu eksperymentalnego o sztuce-formy przestrzenne), Tomasza Walczaka (na wydanie tomiku poetyckiego), Aleksandrze Rychcik, Annie Fiedeń, Milenie Olewniczak, Marcie Kołodziejska (Powitaj muzykę – realizacje cyklu koncertów promujących muzykę kameralną wśród najmłodszych).

Konrad Kosacz
(źródło: umelblag.pl)

3
0
oceń tekst 3 głosów 100%