› bieżące
07:23 / 18.04.2013

PSL ma projekt dla powiatu elbląskiego. Trójpak samorządowy poprawi sytuację?

PSL ma projekt dla powiatu elbląskiego. Trójpak samorządowy poprawi sytuację?

PSL pracuje nad trójpakiem samorządowym, który ma wzmocnić powiaty. W środę (17.05. 2013r.) sejmowa podkomisja rozpoczęła prace nad projektem nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiany mają poprawić funkcjonowanie samorządów powiatowych poprzez wzmocnienie administracji zespolonej w powiatach oraz m.in. utworzenie samorządowego funduszu drogowego.

- To duża szansa także dla Warmii i Mazur – powiedziała wiceprezes PSL, wiceminister Skarbu Państwa Urszula Pasławska.

W ostatnich latach na powiaty nałożono sporo obowiązków- to zdaniem PSL generuje ich koszty. Według założeń PSL po dokonaniu zmian w ustawie dochody powiatów wzrosną, a to przełoży się na ich dynamikę rozwojową. Dużą szansę upatruję w funduszu drogowym, jestem w stałym kontakcie ze wszystkim starostami na Warmii i Mazurach i wiem, że w ich budżetach brakuje pieniędzy na drogi.

- Myślę tu przede wszystkim o dużych powiatach takich jak olsztyński czy elbląski -dodaje Pasławska.

Według założeń Polskiego Stronnictwa Ludowego po nowelizacji, na lepsze, zmieni się też funkcjonowanie urzędów pracy – „trójpak” zakłada znaczącą reformę tych organów.

- Mam nadzieję, że to wpłynie pozytywnie na powiaty o najwyższej stopie bezrobocia: piski, braniewski, węgorzewski, bartoszycki – kontynuuje Pasławska.

1
1
oceń tekst 2 głosów 50%