› bieżące
17:03 / 13.07.2013

PWSZ będzie współpracowała z uczelnią z Ukrainy

PWSZ będzie współpracowała z uczelnią z Ukrainy

fot. elblag.net

W czerwcu br. rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę o współpracy naukowej z Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równem na Ukrainie.

Współpraca będzie realizowana poprzez wymianę studentów i pracowników oraz wymianę doświadczeń i informacji w zakresie kształcenia studentów i młodej kadry, a także wspólne badania naukowe i programy kształcenia.

Ukraiński Uniwersytet został założony w 1915 roku. Uniwersytet posiada dobrą bazę materialną i techniczną. Proces kształcenia odbywa się w 7 budynkach dydaktycznych, w których znajduje się ponad 100 sal wykładowych i laboratoriów, wyposażonych w nowoczesny sprzęt audio-wizualny, komputerowy i inne urządzenia techniczne.

Uniwersytet posiada również akademiki oraz zaplecze sportowe. Kadra Uczelni liczy ponad 350 wysokokwalifikowanych wykładowców i może pochwalić się ponad 60 tysiącami absolwentów.

Współpraca międzynarodowa pełni bardzo ważną rolę w PWSZ w Elblągu. Podpisana umowa jest już 26 dokumentem w dorobku Uczelni zapewniającym partnerstwo elbląskiej Uczelni z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. 18 z tych umów to umowy bilateralne w ramach europejskiego programu „Uczenie się przez całe życie” Erasmus. PWSZ w Elblągu rokrocznie wysyła na studia do uczelni partnerskich i na praktyki zawodowe blisko 50 studentów oraz ponad 12 nauczycieli i pracowników administracji. W mijającym roku akademickim w PWSZ w Elblągu studiowało 10 studentów z Hiszpanii i Węgier. W przyszłym roku zapowiedzieli się już studenci z Turcji i Hiszpanii.
 

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%