› bieżące
12:15 / 13.01.2014

PWSZ liderem wśród beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

PWSZ liderem wśród beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

fot. PWSZ

29 listopada 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy udziale m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z Komisją Europejską. W czasie spotkania omówiono dotychczasowe efekty realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Komisji Europejskiej została przedstawiona prezentacja pt.: "Postęp finansowy i rzeczowy oraz wybrane efekty wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 cz.1". W sekcji „wybrane przykłady efektów” wyróżniono dwa projekty: Projekt Rozbudowy Centrum Treningowego Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej oraz projekt PWSZ w Elblągu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne”.

Projekt elbląskiej PWSZ był realizowany w ramach działania I.1 - Infrastruktura uczelni, obejmującego 26 beneficjentów, którzy zakończyli inwestycje. Siedmiu z nich inwestycje rozliczyła, wśród nich znajduje się PWSZ w Elblągu. Doceniono powstanie bardzo nowoczesnej, specjalistycznej infrastruktury edukacyjnej oraz dostosowanie oferty dydaktycznej do aktualnych potrzeb na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim, co wpłynie na zwiększenie liczby absolwentów i ich szans zawodowych.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej pogratulował uczestnikom Programu osiągniętych rezultatów zaznaczając, że w przyszłej perspektywie finansowej istotne będzie monitorowanie efektów realizowanych działań, w tym ich wpływu na zatrudnienie i wzrost gospodarczy.
 

 

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%