› bieżące
12:54 / 26.07.2013

Radni dyskutowali o śmieciach. Uchwała do poprawki

Radni dyskutowali o śmieciach. Uchwała do poprawki

fot. elblag.net

Jednym z najbardziej gorących tematów ostatnich obrad radnych był problem z wywozem śmieci. A wszystko przez nieprecyzyjne unormowania prawne. Radni zgadzają się, że problem jest i coś z tym trzeba zrobić. PO proponuje powołanie komisji, KWW Wróblewskiego ma już gotowe pakiety poprawek.

Podczas konferencji prasowej, wiceprzewodniczący Rady Miasta Sławomir W. Malinowski (KWW Wróblewskiego) poinformował, że jego klub przygotował pakiet zmian do tzw. uchwał śmieciowych (jest to cały pakiet dokumentów regulujących nowe zasady gospodarki odpadami w mieście).

Zmiany proponowane przez radnych dotyczą terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek za pojemniki o określonej pojemności. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Elbląg.

- Obecne uregulowania prawne w tej materii uderzają w mieszkańców. Zakup pojemników na śmieci jest utrudnione a ich wynajęcie drogie. Ponadto dlaczego to mieszkańcy mają myć te pojemniki i je dezynfekować? – pytał Sławomir W. Malinowski. – Również częstotliwość wywozu jest niedostosowana do potrzeb mieszkańców. Warto też dodać, że obecnie trzeba za wywóz śmieci wnosić opłatę z góry. Lepszym rozwiązaniem byłoby jednak, aby elblążanie płacili z dołu, za faktycznie wykonaną usługę. Malinowski wskazał także, że nie jest uregulowana sprawa wywozu odpadów wielkogabarytowych, czyli np. stojących przy śmietnikach starych wersalek czy innych mebli.

Ten temat na ostatniej sesji poruszał także radny Robert Turlej (PO), który kierował uwagę radnych na problemy przedsiębiorców z uchwałą śmieciową.

- Uchwalając uchwały „śmieciowe” zdawaliśmy sobie sprawę i mówiliśmy o tym głośno jak niedoskonała jest ustawa rządowa. Byliśmy wówczas m.in. zmuszeni do przyjęcia stawek za odbiór odpadów mimo, iż nie znaliśmy ostatecznych cen za wywóz nieczystości. Jednocześnie podkreślaliśmy, że po rozstrzygnięciach przetargowych i sprawdzeniu funkcjonowania systemu należy pochylić się nad uchwałami i dokonać w nich m.in. korekt cenowych – mówił radny Turlej.

Radny dodał, że zgłaszają się działkowcy, elbląscy przedsiębiorcy a także zwykli mieszkańcy.

- Problemy, które są nam przedstawiane występują również w innych miastach co uświadamia nas w przekonaniu jak nieprecyzyjna jest ustawa rządowa. Na chwilę obecną nie ma idealnego rozwiązania ale musimy zrobić wszystko, aby do niego dążyć – dodał radny. Ponieważ temat jest trudny dlatego też uważamy, że nie można do niego podchodzić pochopnie. Potrzebne są konsultacje czy to z działkowcami czy też z przedsiębiorcami z różnych branż, w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań.

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej zgłosił podczas sesji wniosek o powołanie komisji złożonej z przedstawicieli wszystkich klubów, której zadaniem będzie analiza obecnych aktów prawnych a także wypracowanie jak najlepszych rozwiązań.
 

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%