10:00 / 21.11.2013

Radni kontra mieszkanka. Umorzenia bonifikaty nie będzie

Radni kontra mieszkanka. Umorzenia bonifikaty nie będzie

fot. Konrad Kosacz

Z reguły takie projekty uchwał przechodziły bez echa na sesjach. Ktoś kupił mieszkanie od miasta z bonifikatą, sprzedał przed upływem 5 lat i wystąpił z wnioskiem o umorzenie bonifikaty. Radni z reguły wyrażali na to zgodę. Jednak nie tym razem.

Na ostatnią sesję trafiły dwa takie projekty uchwał. Jeden radni przyjęli, jednak drugi, po ostrej interwencji radnego Sławomira Malinowskiego odrzucono. Tym samym Marina Rozenberg będzie musiał zwrócić miastu udzieloną bonifikatę. Radni wyrazili zgodę na odstąpienie od obowiązku zwrotu bonifikaty za wykup mieszkania przez Ewę i Roberta Brzozowskich.

Nie wyrazili jednak zgody na podobną sytuację w przypadku Mariny Rozenberg. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, 19 marca 2007 r. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Mariną Rozenberg, najemcą lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Mącznej 3 w Elblągu, zawarta została umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowa sprzedaży i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. Nabywcy udzielono 85 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w kwocie 69 637 zł oraz 70 % bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, w kwocie 354 zł, w łącznej kwocie 69 991zł.

Marina Rozenberg umową sprzedaży z dnia 13 grudnia 2011 r. zbyła własność przedmiotowego lokalu na rzecz osób trzecich, za kwotę 149 000 zł, a następnie 10 stycznia 2012 r. nabyła lokal mieszkalny o pow. 31,74 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym, a także z udziałem w nieruchomości wspólnej, za kwotę 98 076,60 zł. W świetle art.68 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) nabywca lokalu mieszkalnego od gminy, jeżeli zbył lub wykorzystał go na inne cele, niż uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia jego nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Na podstawie art. 68 ust.2a pkt. 5 ww. ustawy, nie żąda się zwrotu bonifikaty, jeżeli środki uzyskane ze sprzedaży lokalu nabytego uprzednio od gminy z bonifikatą zostaną przeznaczone w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. Wobec niespełnienia powyższego warunku, poprzez przeznaczenie znacznej części środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego od Gminy z bonifikatą na nabycie innego lokalu mieszkalnego nr 16, położonego we Fromborku na Osiedlu Słonecznym nr 2E, Prezydent Miasta Elbląg, zażądał od Mariny Rozendberg zwrotu proporcjonalnie wyliczonej części bonifikaty po jej waloryzacji w kwocie 28.517,10 zł.

Marina Rozenberg wystąpiła do Prezydenta Miasta Elbląga z wnioskiem o odstąpienie od ww. żądania, uzasadniając go tym, że decyzję o zmianie miejsca zamieszkania, podjęła z uwagi na konieczność nabycia mieszkania o mniejszym metrażu i obniżeniu bieżących kosztów utrzymania mieszkania. Oświadczyła również, że środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mieszkania przeznaczyła na nabycie nowego lokalu mieszkalnego, jak również na zakup materiałów związanych z wykończeniem i wyposażeniem nowo nabytego mieszkania w stanie deweloperskim, robociznę, koszty pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - na co strona przedstawiła faktury (kserokopie) wystawione na wartość 13.667,89 zł oraz paragony na kwotę 1.810,97 zł ( o łącznej wartości 15.478,86 zł).

Ponadto Marina Rozenberg oświadczyła, że inwestycja realizowana była sposobem gospodarczym i część prac, a zwłaszcza usługi były rozliczane bez możliwości uzyskania rachunków, tj. ułożenie płytek ceramicznych, prace hydrauliczne, malowanie ścian - co stanowi łączną kwotę 35.444,54 zł.

Radny Sławomir W. Malinowski stwierdził, że chociaż prawo jest twarde to jest jednak prawem i należy je respektować.

- Ta Pani zdawała sobie sprawę z konsekwencji sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat. Ponadto nie sądzę, aby Pani Rozenberg posiadała takie umiejętności, że sama wykonała ułożenie płytek ceramicznych czy prace hydrauliczne. Na to zaś nie ma żadnych rachunków. Wnioskuję o odrzucenie wniosku o umorzenie bonifikaty – mówił radny Malinowski.

Radni poparli ten wniosek i nie przyjęli tego projektu uchwały.

5
2
oceń tekst 7 głosów 71%