› polityka
13:49 / 04.12.2012

Rafał Traks spotkał się prezydentem Nowaczykiem

Rafał Traks spotkał się prezydentem Nowaczykiem

Rafał Traks – przedstawiciel Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, wywodzący się z Fundacji Republikańskiej spotkał się z prezydentem miasta Grzegorzem Nowaczykiem. Na spotkaniu rozmawiano o wdrożeniu w Elblągu obywatelskiej inicjatywy oraz wsparcia ze strony prezydenta, ale również Urzędu Miejskiego samego pomysłu oraz jego promocji.

Podczas spotkania Rafał Traks przedstawił prezydentowi otwarte porozumienie organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich, projekt uchwały oraz plusy tego narzędzia partycypacji społecznej. Zaprezentował również cele utworzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, którymi są zachęcanie mieszkańców do brania czynnego udziału w życiu lokalnej społeczności, budowanie poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za miasto. Przyznanie mieszkańcom Elbląga prawa inicjatywy uchwałodawczej realizuje ponadto zadanie gminy, jakim jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Elbląg powinien dołączyć do czołówki miast, które wprowadziły w życie obywatelską inicjatywę uchwałodawczą.

- Powinniśmy kierować się wzorem innych miast w Polsce, takich jak Gdynia, Szczecin, Słupsk, Sopot, Toruń, Łódź, Tomaszów Mazowiecki, Warszawa czy Opole – mówi Rafał Traks. - Prezydent wstępnie wyraził aprobatę dla tego pomysłu i uznał, że Elbląg jako miasto zmierzające w kierunku otwarcia na obywateli zasługuje na prawo własnego projektu uchwały czy stanowiska. Elblążanie powinni mieć możliwość przedstawiania własnych projektów uchwał na sesji Rady Miasta. Pierwszym krokiem społeczeństwa obywatelskiego było utworzenie budżetu obywatelskiego, dzięki któremu mieszkańcy decydują, na co konkretnie zostanie wydana część pieniędzy z miejskiej kasy.

Jak informuje Rafał Traks, prezydent obiecał, że przekaże projekt uchwały służbom prawnym Ratusza oraz przeanalizuje go pod kątem ilości wymaganych podpisów i zwróci uwagę na procedurę składania wniosku do Biura Rady.

- Spotkanie toczyło się w miłej atmosferze, a prezydent zobowiązał się do zorganizowania kolejnego ze wszystkimi przedstawicielami Elbląskiej Inicjatywy Obywatelskiej – dodaje Rafał Traks.

8
0
oceń tekst 8 głosów 100%