› bieżące
11:45 / 15.02.2012

Remont balkonu

Remont balkonu

Balkony nie tylko zdobią nasze domy czy mieszkania, ale są elementami budynków stanowiącymi uzupełnienie funkcji użytkowych w budownictwie. Na ich stan techniczny, a przede wszystkim trwałość, istotny wpływ ma kilka elementów.
 

Zarówno balkony, jak i tarasy narażone są na nieustanne działanie czynników atmosferycznych oraz obciążenia związane z ich użytkowaniem. Aby spełniały swoje funkcje przez długie lata, a przy tym stanowiły bezpieczną i komfortową przestrzeń muszą być odpowiednio remontowane. Z czasem uszkodzenia mogą doprowadzić do poważnego zagrożenia dla samej konstrukcji oraz osób użytkujących balkon, jak i znajdujących się tuż pod nim. Odpowiednio przeprowadzone prace remontowe, przy użyciu rozwiązań systemowych nie tylko zapobiegają destrukcji balkonów i tarasów, ale także mogą istotnie poprawić ich wygląd.

Systemowo w wilgoć
Na stan techniczny balkonów, a przede wszystkim trwałość poszczególnych jego elementów, istotny wpływ ma rodzaj zastosowanych materiałów, sposób i technologia wykonania zabezpieczenia, użytkowanie oraz intensywność oddziaływania czynników atmosferycznych. Intensywność i skutki działania tych zjawisk są zależne od wymienionych czynników. Niszczenie materiałów może występować w wyniku oddziaływania kilku czynników jednocześnie. Szczególnie uciążliwe jest zawilgocenie. Wilgoć jest bowiem czynnikiem przyspieszającym szereg procesów korozyjnych. Ich skutki bywają zróżnicowane. Najczęściej objawiają się w formie zmiany połysku lub barwy, zawilgoceń i wykwitów solnych, zarysowań i pęknięć lub zmiany gęstości i własności mechanicznych materiałów. W wyniku działania CO2 zawartego w powietrzu beton ulega karbonizacji, co powoduje obniżenie jego pH. Zobojętniony beton nie spełnia już roli ochronnej i może postępować korozja stali, która przez przytoczony efekt stopniowo zmniejsza swoją wytrzymałość. Produkty korozji zwiększają objętość stali, co w konsekwencji powoduje wewnętrzne rozsadzanie betonu. Dlatego tak ważne jest, aby naprawa uszkodzonego balkonu została wykonana w odpowiednim czasie. Powinna ona polegać na zabezpieczeniu antykorozyjnym stali, naprawie oraz reprofilacji powierzchni betonowej. Systemowa reperacja balkonów polega na uzupełnianiu ubytków oraz odtworzeniu jastrychu cementowego. Natomiast konserwacja może obejmować: zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia oraz malowanie powierzchni balkonu.
 

Wspólnota czy właściciel - kto odpowiada?
W przypadku starych budynków, gdzie balkony wymagają gruntownych remontów, często pojawia się pytanie: kto ma wynająć ekipę oraz zapłacić za remont: właściciel czy wspólnota?
Prawnie rzecz ujmując, metraż każdego balkonu nie jest wliczany do metrażu mieszkania,
a lokatorzy nie płacą z tytułu jego posiadania dodatkowych opłat w podstawowym czynszu. Wyjątkiem jest fundusz remontowy, który obejmuje oprócz zbiórek na remont elewacji, ścian wewnętrznych i wind również modernizację i malowanie balkonów.

Według postanowień Sądu Najwyższego z 2008 r. prace obejmujące elementy istotne dla całego budynku, np. podpory konstrukcyjne, albo elewację całej powierzchni nieruchomości obciążają wszystkich, natomiast drobne prace, np. położenie terakoty na balkonie, malowanie barierki, przeprowadzają we własnym zakresie właściciele mieszkań. Jednak uchwała ta nie jest precyzyjna, bowiem co wtedy, gdy budynki i balkony budowane są według różnych technologii
i bywa, że np. balkony mają własną konstrukcję wspierającą, która nie jest połączona z budynkiem?
Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby właściciele sami w uchwale ustalili, co dokładnie wchodzi
w skład nieruchomości wspólnej, a co przynależy do mieszkania.

 

źródło: www.e-sciany.pl

 

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%