› bieżące
08:42 / 23.08.2014

Remonty w szkołach. Sprawdź, co się zmienia

Remonty w szkołach. Sprawdź, co się zmienia

fot. Adam Mastalerz

Za niecałe dwa tygodnie skończą się wakacje. Rodzice w tej chwili przygotowują już swoje dzieci do pójścia do szkoły. Jednak nie tylko oni. Szkoły także przygotowują się na ponowne przyjęcie uczniów. W niektórych z nich trwają bądź trwały remonty. Co się przez ten czas zmieniło?

W czerwcu rozpoczęła się termomodernizacja Gimnazjum numer 2. Obiekt ten przechodzi gruntowny remont. Zostanie docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, docieplenie stropodachów, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, instalacja c.w.u, instalacja wewnętrzna, a także instalacja węzła co i c.w.u. Ponadto przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie oraz dokumentacja powykonawcza. Przebudowane zostaną pomieszczenia stołówki i sali sportowej, a także ich zaplecza oraz wykonać w nich wentylację mechaniczną. Projekt wymaga również wykonania i przebudowania wielu instalacji, przygotowanie szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy

Prace w tej szkole mają zakończyć się na przełomie października/listopada. Miejmy nadzieje, że nie będą przeszkadzały uczniom w nauce.

W IV Liceum Ogólnokształcącym w czerwcu zakończyły się prace budowlane dotyczące wybudowania szybu windowego i montażu windy. Szkoła, która jest integracyjna i przyjmuje wielu uczniów niepełnosprawnych również na wózkach inwalidzkich, musiała organizować plany zajęć dla tych osób na parterze. Teraz już nie będzie takiej konieczności ponieważ, dzięki windzie, osoby te będą miały łatwiejszy dostęp do wyższych kondygnacji szkoły.

Przy II Liceum Ogólnokształcącym trwały prace budowlane obejmujące teren boiska. Uczniowie, którzy wrócą we wrześniu do szkoły, będą mogli korzystać z oddanego już do użytku nowego boiska. Zamówienie obejmowało rozbiórkę istniejącego budynku parterowego położonego obok istniejącego boiska, rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych i płytek chodnikowych przy boisku. Wykonawca również musiał wykonać rozbiórkę opaski betonowej, przebudowę istniejącego boiska asfaltowego na boisko o nawierzchni z poliuretanu do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz tenisa o wymiarach 40,7 m x 24,1 m oraz o powierzchni 976,87 m kw. W zamówieniu uwzględnione było również wykonanie fundamentów pod zadaszenie boiska, demontaż istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia, odwodnienie powierzchni boiska, wykonanie wokół obiektu chodników, schodów terenowych oraz trawnika. Również miał zamontować ławki oraz kosze na śmieci.

W I Liceum Ogólnokształcącym natomiast zostały wzmocnione elementy konstrukcyjne stropu oraz więźby dachowej nad salą gimnastyczną. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, roboty konserwacyjne oraz wzmocnieniowe, a także roboty odtworzeniowe stropu nad salą gimnastyczną oraz konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną.

Na orliku przy Szkole Podstawowej nr 6 od pewnego czasu nawierzchnia nie przywierała do podłoża. Sztuczna murawa zaczęła się odklejać. Miasto w związku z tym ogłosiło przetarg i wyremontowało nawierzchnię na kompleksie. Ponownie służyc on będzie uczniom ze szkoły podstawowej oraz mieszkańcom Elbląga.

W przyszłym roku rozpocznie się natomiast remont budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 1. W kolejnych latach modernizację mają przejść: Zespole Szkół nr 1, Przedszkole nr 31, Szkoła Podstawowa nr 12 (bez sali gimnastycznej) i Przedszkole nr 13. Przebudowana zostanie także nawierzchnia boiska przy ul. Kościuszki.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 7