› bieżące
11:30 / 31.03.2015

Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na finiszu

Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na finiszu

fot. www.zegluga.com.pl

Projekt rewitalizacji Kanału Elbląskiego, realizowany od 2011 roku zakłada poprawę warunków żeglugowych, a co za tym idzie – również bezpieczeństwa jego użytkowników. Głównym celem przedsięwzięcia jest jednak zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Inwestycja wchodzi w końcową fazę realizacji.

Jedyny w swoim rodzaju

Projekt rewitalizacji Kanału Elbląskiego, zbudowanego w latach 40. XIX w., którego realizację rozpoczęto przed czterema laty, ma charakter ponadregionalny. Poza powiatami: elbląskim, ostródzkim i iławskim, uwzględnia również szlak żeglugowy, łączący Morze Bałtyckie z Warmią i Mazurami. Wśród walorów turystycznych Kanału wymienia się zabytki XIX-wiecznej hydrotechniki o randze międzynarodowej, ponadto na mocy Rozporządzenia Prezydenta RP z 2011 roku jego fragment uznano za Pomnik Historii.

Unia na ratunek

Rewitalizacja drogi wodnej, mierzącej ponad 150 km długości, nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowanie z Unii Europejskiej. Na początku lipca 2011 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, instytucja odpowiedzialna za realizację wspomnianego projektu, otrzymał wsparcie finansowe w wysokości ponad 48 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozwoliło to na przystąpienie do działania. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 115 mln zł.

Cel – Kanał turystycznie atrakcyjny

Przedsięwzięcie, zakładające realizację czterech zadań, wśród których wymienić należy odmulanie dna, przebudowę śluz czy wzmocnienie brzegów ma cztery zasadnicze cele: poprawę warunków żeglugowych na Kanale, bezpieczeństwa, poprawę funkcjonalności i przede wszystkim zwiększenie jego atrakcyjnośći turystycznej zarówno w skali regionu jak i kraju. Obecnie dobiegają końca prace przy remoncie pochylni: Buczyniec, Jelenie, Oleśnica i Kąty.

Zadanie to jest najbardziej skomplikowane, wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków. Jego pracochłonność wynika z technicznej złożoności systemu zabytkowych pochylni, ponieważ wszystkie elementy są odtwarzane zgodnie z pierwowzorem. W najbliższym czasie wykonany ma być montaż kół linowych na filarach dolnych i górnych poszczególnych pochylni.

-podaje gdański RZGW.

Optymistyczne prognozy zakładają otwarcie Kanału Elbląskiego już w czerwcu bieżącego roku.

4
3
oceń tekst 7 głosów 57%