› bieżące
15:25 / 14.11.2012

Rewolucyjne zmiany na osiedlu przy Morszyńskiej. Mieszkańcy zdecydują o ich zakresie

Rewolucyjne zmiany na osiedlu przy Morszyńskiej. Mieszkańcy zdecydują o ich zakresie

fot. Mateusz Milanowski

Miasto przygotowało projekt nowej organizacji ruchu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic Morszyńska – Pabianicka oraz przyległych. Zmiany zakładają m.in. wprowadzenie na tym obszarze strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h, oznakowanie wszystkich skrzyżowań jako równorzędnych oraz montaż progów spowalniających.

Jak tłumaczą urzędnicy, przygotowana przez nich koncepcja nowej organizacji ruchu, ma na celu poprawę warunków ruchu i przejezdności na tych ulicach, uspokojenie ruchu, uporządkowanie miejsc postojowych i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obecnie jednym z bardziej niebezpiecznych skrzyżowań w tym rejonie, jest skrzyżowanie ulic Pabianicka–Morszyńska. Ze względu na ograniczoną widoczność przez krzewy oraz dużą prędkość pojazdów, dochodzi na nim do wielu niebezpiecznych sytuacji, w tym także do kolizji.

Z kolei główny trakt osiedla – ul. Morszyńska, na odcinku między ulicami Niborską i Grottgera, ma niedostosowaną szerokość jezdni do potrzeby parkingowej i potoku pojazdów do ruchu dwukierunkowego. Parkowane po dwóch stronach jezdni pojazdy, utrudniają przejazd w dwóch kierunkach.

Miasto przygotowało dwa warianty zmian organizacji ruchu dla obszaru ograniczonego ulicami: Grunwaldzką, Rawską i Grottgera. Pierwszy z nich zakłada m.in. wprowadzenie na całym osiedlu strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h. Drugi z wariantów, oprócz strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h, wprowadza dodatkowo zmianę oznakowania wszystkich skrzyżowań wewnątrz obszaru, jako skrzyżowań dróg równorzędnych (bez nadania pierwszeństwa). Rozwiązanie to funkcjonuje już m.in. na elbląskiej starówce.

Oba warianty zakładają ponadto kilka innych zmian, w tym oznakowanie ul. Morszyńskiej jako ulicy jednokierunkowej (na odcinku między ul. Niborską a Grottgera) oraz wprowadzenie na niej zakazu postoju pojazdów po prawej stronie drogi. Na ulicach Niborskiej i Pułtuskiej projekt zakłada zmianę kierunku jazdy oraz przy ewentualnym wzroście natężenia ruchu, zamontowanie progów zwalniających.  Dodatkowo na  ul. Pułtuskiej wprowadzony ma zostać obustronny zakaz postoju, a na ul. Niborskiej zakaz jednostronny. Zmiany obejmować będą również ul. Pabianicką, gdzie planuje się wprowadzenie zakazu postoju pojazdów po prawej stronie drogi oraz zamontowanie progów zwalniających w celu uspokojenia ruchu. Progi mogą również pojawić się na odcinku ul. Przyjaźni, między ul. Rawską a ul. Firleja. Ponadto na drogach jednokierunkowych, zmiany umożliwią rowerzystom poruszanie się w obu kierunkach.

O tym, który z wariantów zostanie wprowadzony w życie, zdecydują sami mieszkańcy (możliwe jest również głosowanie przeciwko wprowadzeniu jakichkolwiek zmian). Dziś ruszyło głosowanie, które prowadzone jest telefonicznie (55 239 32 97), mailowo (malgorzata.iwaniszczuk@umelblag.pl) lub osobiście (Urząd Miejski w Elblągu, Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg, ul. Czerwonego Krzyża 2, I piętro, pok. 4). Głosować można do 14 grudnia.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 10