› biznes
09:04 / 16.09.2016

Rowerem do Krasnego Lasu? Miasto znalazło rozwiązanie

Rowerem do Krasnego Lasu? Miasto znalazło rozwiązanie

fot. archiwum elblag.net

Nieco ponad miesiąc temu informowaliśmy, że budowa ciągu pieszo-rowerowego aż do Krasnego Lasu może nie być kontynuowana ze względu - jak twierdzono - na "zbyt wysokie koszty inwestycji". Elbląski magistrat nie zrezygnował jednak z poszukiwania optymalnego rozwiązania, aby ukończyć rozpoczętą w 2015 roku budowę ciągu Fromborska - Zajazd - Krasny Las. Okazuje się, że udało się zmniejszyć nakłady poprzez przeanalizowanie wykonanej w 2013 roku dokumentacji. Dodatkowo Prezydent Miasta Witold Wróblewski będzie składał wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020.

Przypomnijmy, że chodzi o inwestycję pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las". W lipcu 2014 roku Magistrat ogłosił przetarg, który wygrała firma Skanska. W październiku rozpoczęły się prace i po kilku miesiącach mieszkańcy mogli skorzystać z nowego 800-metrowego odcinka ścieżki rowerowej ciągnącej się do skrzyżowania ul. Fromborskiej z ul. Leona Kruczkowskiego. Ścieżka rowerowa została wykonana według nowych standardów budowlanych. Bitumiczna nawierzchnia ścieżki rowerowej ma ponad 2 metry szerokości. Chodnik dla pieszych został wyłożony tradycyjną kostką brukową. Podczas wszystkich prac budowlanych konieczna była wycinka niektórych drzew, przebudowa przepustu, a także wykonanie oświetlenia i oznakowania.

Jeszcze w tym roku - we wrześniu - ruszy przetarg na wykonanie odcinka o 2 kilometrów.

- W ubiegłym tygodniu złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, a dziś Departament Zarząd Dróg złożył niezbędne dokumenty do przygotowania postępowania na wyłonienie wykonawcy inwestycji - jak poinformowała Joanna Urbaniak - rzecznik prasowy Prezydenta Elbląga.

Dodatkowe środki powinny napłynąć z zewnątrz. Prezydent będzie składał wniosek pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska-Zajazd-Krasny Las” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (OŚ PRIORYTETOWA 6: KULTURA I DZIEDZICTWO; Działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów; Schemat A: trasy rowerowe).

- Jak już wcześniej informowaliśmy, z uwagi na zbyt wysokie koszty budowy planowanego odcinka trwały poszukiwania nowego rozwiązania, które umożliwi racjonalne wykorzystanie środków budżetowych i zapewni realizację niniejszego zadania, także z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Dzięki wnikliwej analizie i aktualizacji opracowanej w 2013 roku dokumentacji zostało przygotowane nowe, mniej kosztowne rozwiązanie, które zapewnieni kontynuację inwestycji. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli doskonałe miejsce do rekreacji. Podniesie to również bezpieczeństwo ruchu drogowego w tej części miasta - czytamy w komunikacie z Urzędu Miejskiego w Elblągu.

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%