› bieżące
15:21 / 22.04.2014

Rozliczenie osób prowadzących działalność

Rozliczenie osób prowadzących działalność

fot. nadesłana

Przedsiębiorco okres kampanii rozliczania PIT-ów, dobiega końca jeśli chcesz uniknąć wezwania do urzędu skarbowego z powodu popełnionych błędów w zeznaniu zwróć uwagę w szczególności na :

- zaliczki należne i wpłacone – w części K formularza PIT-36 ( J w PIT-36L) należy wpisać sumę zaliczek faktycznie wpłaconych, natomiast w części D i J PIT-36 ( D i I PIT-36L) sumę zaliczek należnych. Natomiast w części N PIT-u 36 ( M PIT-u36L) należy wpisać zaliczki należne za poszczególne miesiące rozliczanego roku podatkowego. Pamiętać należy, że suma miesięcznych zaliczek wpisana odpowiednio w części N PIT-36 lub M PIT-36L musi być zgodna z wykazaną ich wartością w części D i J PIT-36 lub D i I PIT-36L,

dołączenie do zeznania załącznika PIT-B – w którym należy wykazać dane dotyczące przychodów , kosztów uzyskania przychodów, dochodu bądź straty wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, podpisanie składanego zeznania podatkowego, ponieważ bez tego zeznanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych. załączenia sprawozdania finansowego w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych Wypełnione zeznania można:

· przesłać drogą elektroniczną · przesłać pocztą (koszty przesyłki ponosi nadawca) – za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego · złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym w Elblągu na Sali Obsługi Podatnika (literka G z automatu wydającego bilety) Dlaczego warto złożyć zeznanie drogą elektroniczną?

Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać m.in: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji.

Aby rozliczyć i wysłać swój PIT przez Internet Wystarczy 5 kroków:

wejdź na stronę www.e-deklaracje.gov.pl, pobierz i zainstaluj z zakładki Do pobrania aplikację e-deklaracje Desktop lub wtyczkę (plug-in), wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz ze strony www.e-deklaracje.gov.pl, zakładka – Formularze, a następnie wypełnij, podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 r., wyślij dokument, pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym

Aneta Dziemidowicz Kierownik Działu Dział Obsługi Bezpośredniej Urząd Skarbowy w Elblągu

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%