› bieżące
06:38 / 09.05.2014

Rozpoczął się remont zniszczonej zabytkowej drogi

Rozpoczął się remont zniszczonej zabytkowej drogi

fot. RB

Sezon zimowy w tym roku trwał wyjątkowo krótko. Na Górze Chrobrego zakończył się pod koniec lutego. Niestety przygotowując się do sezonu, przedsiębiorstwo zniszczyło zabytkowy odcinek ulicy Chrobrego. Z informacji, jakie udało nam się uzyskać wynika, iż naprawa tej drogi już się rozpoczęła.

Ciężki sprzęt, który poruszał się tym szlakiem przy przygotowywaniu stoku, który Przedsiębiorstwo Turystyczne Góra Chrobrego dzierżawi od miasta, zniszczył zabytkową drogę brukową. Dokładnie chodzi o odcinek od parkingu przy parku linowym do leśniczówki Dębica.

Niestety mam obawy czy ten historyczny brukowy trakt zostanie w identycznej postaci odtworzony. Deklaracja przedstawiciela firmy nie zawiera żadnych konkretnych szczegółów. Uważam, że powinien zostać stworzony przez odpowiednie służby protokół określający dokładnie zakres i stopień zniszczeń. Zobowiązanie naprawy uszkodzonego odcinka powinien podpisać prezes Spółki określając termin, a także co istotne sposób naprawy drogi. Zarząd Dróg natomiast powinien pełnić nadzór nad przeprowadzaną naprawą, egzekwując zapisy zobowiązania. Dlatego też istotne jest precyzyjne określenie zakresu szkód. Mam nadzieję, że urzędnicy dopilnują, aby stan zniszczonej drogi został przywrócony do stanu pierwotnego” - pisał w swoim wniosku radny Robert Turlej.

Jak informuje nas Rafał Maliszewski z biura prasowego prezydenta, prace remontowe rozpoczęły się w poniedziałek 5 maja, a przewidywany termin zakończenia robót to koniec tego miesiąca. Prace remontowe będą polegały na ułożeniu nawierzchni z kruszywa betonowego o grubości 10 cm, o powierzchni 300 m kw, przełożenie nawierzchni z kamienia polnego w ilości około 150 m kw (tzw. bruk). Ponadto zostanie wykonanie ścinanie poboczy czyli np. usuwaniu nadmiaru ziemi zalegającej na poboczach wzdłuż drogi w ilości ok. 100 m kw, a także wykonanie ścieku (rowu) w gruncie długości około 100 metrów bieżących.

Zakończone roboty w maju zostaną odebrane przez Departament Rozwoju Inwestycji i Dróg w zakresie wyżej wymienionym, a okres gwarancji będzie wynosił 12 miesięcy od daty odbioru przez miasto. Przedsiębiorstwo Turystyczne Góra Chrobrego remont wykona na własny koszt.

2
1
oceń tekst 3 głosów 67%

Zdjęcia ilość zdjęć 9