› inwestycje
15:04 / 16.06.2012

Ruszyła rozbudowa drogi nr 503 z Elbląga do Pogrodzia

Ruszyła rozbudowa drogi nr 503 z Elbląga do Pogrodzia

fot. Rafał Kadłubowski

Prawie 66,5 miliona złotych kosztować będzie rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkmicko – Pogrodzie. Ten ponad 24 kilometrowy odcinek malowniczej trasy nadzalewowej zmodernizuje polsko – hiszpańskie konsorcjum firm: FCC Construccion S.A. z Madrytu oraz Grupa Finansowa Cargo Sp. z o.o. Wojkowice. Pierwsze prace budowlane ruszyły 4 czerwca i potrwają ponad 2 lata.

Roboty, ze względu na przedłużające się procedury przetargowe, rozpoczęły się z półrocznym opóźnieniem. Według wcześniejszych planów, miały ruszyć pod koniec ubiegłego roku i zakończyć się w czerwcu 2013 r.  Nowy harmonogram zakłada, że zakończenie robót nastąpi w II połowie 2014 r.

Rozbudowa istniejącej drogi wojewódzkiej nr 503, na odcinku od granic Elbląga przez Tolkmicko do Pogrodzia o łącznej długości 24,3 km, została podzielona na 8 odcinków. Rozbudowa ma na celu podniesienie stanu technicznego istniejącej drogi do parametrów klasy Z.

Zakres prac na istniejącej drodze obejmie głównie rozbudowę nawierzchni – niezbędne wzmocnienie i poszerzenie nawierzchni oraz kompleksowe uporządkowanie odwodnienia wraz z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa. Przewiduje się wykonanie wszystkich prac robót w granicach pasa drogowego lub w bliskim jego sąsiedztwie za zgodą zainteresowanych stron.

Zakres prac obejmuje ponadto: przebudowę wszystkich istniejących skrzyżowań, budowę obustronnych zatok autobusowych w miejscu wszystkich istniejących przystanków, budowę chodników lub ciągów pieszo-rowerowych na terenie miejscowości, oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów drogowych, budowę lub rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscowościach, przebudowę wszystkich przepustów pod drogą, rozebranie istniejących i budowę nowych obiektów inżynierskich, przebudowę istniejącego uzbrojenia podziemnego lub zabezpieczenie rurami osłonowymi, budowę urządzeń kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających wody opadowe, przebudowę odcinków wodociągu przebiegających pod jezdnią lub w strefie bezpośredniego oddziaływania jezdni, przebudowę kolidujących urządzeń teletechnicznych i energetycznych, usunięcie drzew rosnących zbyt blisko jezdni na koronie lub ograniczających widoczność, budowę mikrotuneli dla żab i małych ssaków wraz z systemem listew naprowadzających oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego drogi.

Łącznie przebudowanych lub wybudowanych zostanie: 24 km 320 m drogi, 12 km 390 m chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, 8 mostów, 39 przepustów, 31 zatok autobusowych oraz 41 skrzyżowań.

Prace budowlane pochłoną 66 mln 452 tys. 943 zł. Aż 70% tej kwoty pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013.

2
1
oceń tekst 3 głosów 67%