› bieżące
10:13 / 16.05.2016

Samorząd województwa bez środków na koordynowanie 500+

Samorząd województwa bez środków na koordynowanie 500+

Poseł Jacek Protas skierował do Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej interpelację w sprawie przekazania środków na działania związane z prowadzeniem programu 500+. Mimo, że resort zaangażował samorządy województw w prowadzenie działań do dziś rząd nie przekazał na ten cel niezbędnych środków.

- Samorząd województwa zostały obarczone zadaniami związanymi z wprowadzaniem programu 500+, tymczasem za delegacją zadań do regionalnego samorządu nie trafiły fundusze na prowadzenie poszczególnych działań - mówi poseł Jacek Protas. - Apelujemy do rządu o poważne potraktowanie swoich obowiązków i partnerów. Samorządy nie mogą ze swojej kasy finansować zleconych od ministerstw zadań, ponieważ oznaczać to będzie zmniejszenie środków na inne, wcześniej zaplanowane inwestycje i działania oraz większy deficyt w ich budżetach.

Z informacji przekazanych samorządowi województwa przez wojewodę wynika, że w jego budżecie brak jest zaplanowanych środków na realizację przez marszałka województwa tych zadań. W uzasadnieniu swojej decyzji Wojewoda Warmińsko - Mazurski powołał się na informacje uzyskane od przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o trudnej do oszacowania na etapie wdrażania ustawy skali zjawiska dotyczącego realizacji świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%