› bieżące
11:15 / 11.12.2014

Sesja Rady Miasta dobiegła końca. Znamy przewodniczących komisji stałych

Sesja Rady Miasta dobiegła końca. Znamy przewodniczących komisji stałych

fot. Konrad Kosacz

Dziś podczas kolejnej sesji Rady Miasta poznaliśmy przewodniczących i członków komisji stałych. Przyjęto również projekt uchwały, dotyczącej powołania Komisji Doraźnej ds. "Karty Seniora", mimo iż temat ten wywołał wśród radnych dużo emocji. Ostatecznie doprowadziło to do tego, że nie wybrano członków tejże komisji.

Prezydent Wróblewski wyraził swoje zaskoczenie faktem, że na dzisiejszej sesji poruszona zostałą kwestia "Karty Seniora". Zwrócił uwagę, że podczas ostatniej rozmowy z Jerzym Wilkiem nie został poinformowany o tym, że powołanie komisji doraźnej będzie jednym z punktów obrad, w związku z czym nie zdążył się należycie przygotować.

Z powołaniem pozostałych komisji nie było podobnych problemów. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Paweł Fedorczyk, zaś jego zastępcą - Michał Missan. Komisja Finansowo-Budżetowa, na której czele stanie Halina Sałata (zastępca M. Adamowicz), za priorytetowe uznaje sprawy: gospodarki finansowej miasta, w tym dochody i wydatki budżetowe, kwestia polityki podatkowej oraz zobowiązań finansowych.

Przewodniczącym Komisji Gospodarki Miasta został Janusz Hajdukowski (zastępca Zenon Lecyk). Radni w tej komisji zajmować się będą sprawami gospodarki komunalnej, komunikacji miejskiej, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, budownictwa mieszkaniowego. W zakres jej zadań wejdą również kwestie gospodarki terenami, planowania przestrzennego, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ponadto Komisja zajmować się będzie koordynowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, inwestycjami, handlem, usługami i rzemiosłem.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, której przewodniczyć będzie Zdzisław Dubiella (zastępca Robert Turlej), zajmować się będzie sprawami związanymi z edukacją, kulturą, turystyką i kulturą fizyczną. Ponadto Komisja zajmować się będzie koordynacją i planowaniem zadań oraz działań w zakresie turystyki w aspekcie szeroko rozumianej promocji miasta.

Na czele Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych stanie M. Adamowicz (zastępca Jolanta Lisewska). Radni tej komisji zajmować się będą sprawami ochrony zdrowia, opieki społecznej, bezrobociem, problemami osób niepełnosprawnych, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz pomocą dla elbląskich rodzin i polityką mieszkaniową. Ponadto Komisja zajmować się będzie przestrzeganiem ładu i porządku publicznego, ochroną przeciwpożarową, przeciwdziałaniem zjawiskom patologii społecznej, obsługi obywateli przez pracowników samorządowych oraz sprawami statutowymi.

Komisja Polityki Regionalnej i Promocji Miasta, na której czele stanie Antoni Czyżyk (zastępca Jolanta Janowska) będzie zajmowała się całokształtem działań władz miasta, podmiotów prywatnych, różnych instytucji oraz organizacji mających na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarki, zdynamizowanie rozwoju miasta Elbląga jako ośrodka regionalnego. Kierunki działania Komisji to. m. in.:

1) Rozwój i rozbudowa infrastruktury lekkiej (rozwój nowych technik innowacyjno-komunikacyjnych) rozumiana jako GOW - gospodarka oparta na wiedzy.

2) Stymulacja innowacyjności i postępu technologicznego (jedną z form są parki technologiczne).

3) Wspieranie działalności badawczo-rozwojowej.

4) Oddziaływanie na tworzenie otoczenia sprzyjającego powstawaniu i rozwojowi przedsiębiorstw.

5) Tworzenie specyficznych form i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.

W toku obrad zgłoszono również jeden wniosek i jedno zapytanie. Wniosek został zgłoszony przez Marka Pruszaka i dotyczył objęcia patronatem Rady Miasta imprez miejskich i patriotycznych. Do wniosku ustosunkował się prezydent Witold Wróblewski, który powiedział, że kwestia ta z pewnością zostanie poddana pod rozwagę. Zapytanie, również wystosowane przez Marka Pruszaka, dotyczyło kwestii płac dla nauczycieli, którzy są zdaniem Marka Pruszaka niedoceniani, a ich pensja nie wzrasta współmiernie do wzrostu obowiązków. Również tą kwestią prezydent Wróblewski obiecał się zająć.

Kolejną sesję Rady Miasta ustalono na dzień 30 grudnia.

20
5
oceń tekst 25 głosów 80%