› bieżące
11:07 / 11.10.2012

Sezon grzewczy rozpoczęty. Jak przygotowany jest do niego EPEC?

Sezon grzewczy rozpoczęty. Jak przygotowany jest do niego EPEC?

fot. UM Elbląg

Temperatura na zewnątrz jest coraz niższa, a w wielu domach grzejniki już robią się ciepłe. EPEC zapewnia, że pozostaną takie przez cały okres grzewczy. Miejska spółka wdraża obecnie automatyczny moduł optymalizacji temperatury. Pozwoli to w pełni minimalizować koszty dystrybucji ciepła, utrzymując na możliwie najniższym poziomie zadowalające parametry ciepła.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej cały czas się modernizuje, wdrażając projekty i programy, które pozwalają na świadczenie usług dla mieszkańców na jak najwyższym poziomie. Sprawdzianem skuteczności tych wdrożeń będzie nadchodzący sezon grzewczy.

- Zakończyliśmy proces sprawdzania wszystkich istotnych elementów, które pozwolą nam na skuteczne dostarczanie ciepła dla mieszkańców naszego miasta – mówi Łukasz Piśkiewicz, prezes EPEC. – Wszystkie urządzenia pracują prawidłowo. Mamy również zapewnioną odpowiednią ilość opału na cały sezon.

Przedsiębiorstwo jest przygotowane do obsługi sieci ciepłowniczej na terenie Elbląga. Zwłaszcza, że w większości przypadków ta obsługa odbywa się automatycznie.

EPEC wdraża obecnie automatyczny moduł optymalizacji temperatury. Pozwoli to w pełni minimalizować koszty dystrybucji ciepła, utrzymując na możliwie najniższym poziomie – w reprezentatywnych punktach sieci – temperaturę zasilania, zapewniając jednocześnie odbiorcom zadowalające parametry ciepła.

Nastawy przepustnic na magistralach ciepłowniczych mogą być automatycznie zmienione ze stanowiska Dyspozytora Sieci, zgodnie z Programem Pracy Sieci w zależności od zmian natężenia przepływu czynnika grzewczego. Regulatory przepływu na węzłach cieplnych zostały ustawione zgodnie z zamówioną przez odbiorców mocą. Automatyka pogodowa na węzłach cieplnych została sprawdzona i przygotowana do uruchomienia centralnego ogrzewania.

Już  6 września EPEC przesłał pisma informujące o możliwości pozostawienia regulatorów pogodowych w ciągłej gotowości do rozpoczęcia lub przerwania dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania. Przypomniano również o konieczności zakończenia prac remontowych na instalacjach wewnętrznych c.o., a także poinformowaniu lokatorów o konieczności otwarcia zaworów grzejnikowych w użytkowanych lokalach, co znacznie ułatwi uzupełnienie i odpowietrzenie instalacji wewnętrznej w trakcie przygotowania węzłów i instalacji cieplnych do włączenia centralnego ogrzewania.

- Dokonaliśmy wszystkich niezbędnych prac konserwacyjnych w Ciepłowni przy ul. Dojazdowej, natomiast pozostałe prace zakończą się przed szczytem sezonu grzewczego – dodaje prezes EPEC.  – Obecnie posiadamy ponad 6 000 ton miału węglowego. Do kwietnia 2013 r. zakupimy jeszcze 12 000 ton. Szacujemy, że na nasze potrzeby wystarcza 13 000 ton, więc opału na pewno nie zabraknie.

Jak podkreśla prezes Łukasz Piśkiewicz, obecnie nie ma żadnego zagrożenia dla ciągłości dostaw ciepła dla miasta. - Większość mocy jest pobierana z Energa Kogeneracja (Elektrociepłownia Elbląg). Jeśli do tego dodamy kotłownię na Dojazdowej, to wytworzonego ciepła wystarcza na dużo większy obszar niż Elbląg.

W bieżącym roku zostało usuniętych 18 awarii na miejskiej sieci ciepłowniczej, w tym 7 na sieciach typowanych do wymiany w latach ubiegłych (dla porównania w roku 2011 służby techniczne spółki usunęły 27 awarii). Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2012/2013 wszystkie nieszczelności na sieci miejskiej zostały usunięte.

- Jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu grzewczego 2012/2013 – zapewnia prezes Piśkiewicz. - Również organizacyjnie służby ruchowe EPEC przygotowane są do realizacji zadań związanych z utrzymaniem oraz eksploatacją obiektów cieplnych. W celu zapewnienia szybkiego uruchomienia dostawy ciepła EPEC podobnie jak w poprzednich latach wprowadziliśmy pracę służb eksploatacyjnych na dwie zmiany, jeśli w jednym okresie wpłynęłaby duża ilość wniosków o włączenie centralnego ogrzewania. W przypadku wystąpienia awarii na sieci cieplnej w trakcie sezonu grzewczego, istniejący system spinek sieci magistralnych oraz wypracowane efektywne sposoby usuwania awarii pozwolą na minimalizowanie czasu przerw w dostawie ciepła.

źródło: UM Elbląg

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%