› polityka
11:41 / 04.01.2013

Siedmiu wspaniałych elbląskiej Rady. Ci radni nie są tacy bezradni

Siedmiu wspaniałych elbląskiej Rady. Ci radni nie są tacy bezradni

fot. Konrad Kosacz

Elbląski Komitet Obywatelski po raz drugi przyznał tytuły „Asy Rady Miejskiej w Elblągu”. Tym razem ten tytuł przyznano aż siedmiu radnym. EKO przygotowało także ocenę punktową wszystkich naszych rajców. Warto dodać, że w poprzedniej edycji tej akcji „Asy” powędrowały tylko do trzech radnych.

- Koniec roku to czas podsumowań, sprawozdań itp. Jako grupa monitorująca elbląską politykę również dokonaliśmy, już drugi rok z rzędu, sprawdzenia jakości pracy naszych miejskich radnych. Znanych, z zeszłego roku, tytułów „Asów Rady Miejskiej w Elblągu” przyznaliśmy aż siedmiu osobom – informują przedstawiciele Elbląskiego Komitetu Obywatelskiego.

Dyplomy „As Rady Miejskiej w Elblągu” za największą aktywność w roku 2012 otrzymali:
1. Ryszard Klim – za konsekwencję, aktywność i pracowitość
2. Marek Pruszak – za konsekwentne dostrzeganie problemów elbląskiej edukacji
3. Jerzy Wilk – za ilość, wagę i skuteczność podejmowanych interpelacji
4. Maria Kosecka – za społeczną wrażliwość  
5. Robert Turlej – za działania na rzecz środowisk sportowych
6. Paweł Nieczuja-Ostrowski – za aktywny udział w pracach Rady
7. Andrzej Tomczyński – za otwartość na problemy mieszkańców

- Celem BARu jest promowanie najlepszych elbląskich radnych i doprowadzenie do tego, aby przywrócone zostało znaczenie Rady Miejskiej i prestiż radnego – argumentują przedstawiciele EKO.

W II edycji Radę Programową oceniającą aktywność radnych stanowili: Mira Stankiewicz – przewodnicząca,  dziennikarka Radia Olsztyn, Zenon Lecyk – sekretarz, Elbląski Komitet Obywatelski, Lech Brywczyński – redaktor Magazynu Elbląskiego, Marek Nowosad – dziennikarz Radia Gdańsk, Piotr Derlukiewicz – redaktor naczelny Elbląskiej Gazety Internetowej „Portel”, Kamila Jabłonowska – dziennikarka Elbląskiego Dziennika Internetowego „InfoElblag”, Witold Chrzanowski – redaktor Dziennika Elbląskiego, Magdalena Detmer – redaktorka TVP Olsztyn, Michał Glock – prezes Stowarzyszenia Lastadia, Karolina Ciechorska-Kulesza – socjolog, Uniwersytet Gdański, Marian Peters - przedstawiciel Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych, Krzysztof Jaworski – reporter Radia ESKA Elbląg, Władysława Prusiecka – była radna Rady Miejskiej Elbląga, działaczka społeczna. Konsultacja socjologiczna – dr Ryszard Skrzypiec.

W trakcie kilku miesięcy dokonana została ocena pracy radnych w czterech kategoriach:

1. Praca w Radzie Miejskiej - do 40 punktów
- aktywny udział w pracach komisji oraz podczas sesji Rady Miejskiej,
- innowacyjność i kreatywność,
- ilość i jakość interpelacji,
- udział w pracach grup roboczych, zespołów itp.

2. Praca poza Radą Miejską na rzecz miasta i jego mieszkańców - do 20 punktów
- ilość i jakość podejmowanych inicjatyw i interwencji na rzecz mieszkańców,
- realizacja obietnic wyborczych,
- współpraca z mediami.

3. Komunikacja z mieszkańcami - do 18 punktów
- częstotliwość i jakość komunikowania się z mieszkańcami (w tym dyżury radnych) , posiadanie poczty elektronicznej, prowadzenie bloga, strony internetowej itp., odpowiadanie na pytania mieszkańców,
- udział w wydarzeniach publicznych,
- opracowywanie sprawozdań ze swojej działalności.

4. Etyka w sprawowaniu mandatu – od -20 do 12 punktów
- przestrzeganie zasad pracy radnego, transparentność działań, przedkładanie korzyści osobistych nad publicznymi, kultura osobista itp.

Każdy członek Rady dokonał swojej oceny, następnie punkty członków Rady zostały zsumowane i podzielone. Radni, którzy otrzymali powyżej 70 punktów otrzymali tytuł Asów Rady Miejskiej Elbląga 2012.

Wyróżnieni radni będą promowani wśród elblążan, jako najbardziej aktywni, kreatywni i odpowiedzialni radni, na których warto zagłosować w kolejnych wyborach samorządowych.

Ranking „Asy 2012”:
1. Klim Ryszard       90,10
2. Pruszak Marek     82,15
3. Wilk Jerzy           82,00
4. Kosecka Maria     80,35
5. Turlej Robert       79,07
6. Nieczuja-Ostrowski Paweł    73,63
7. Tomczyński Andrzej       70,76

8. Wcisła Jerzy        67,63
9. Olszewski Zdzisław         64,53
10. Sałata Halina      61,58
11. Macutkiewicz Piotr        60,53
12. Dziewałtowski-Gintowt Juliusz   58,85
13. Paczkowski Wojciech     56,56
14. Kondraczuk Agnieszka   55,01
15. Kucharczyk Marek        53,38
16. Czyżyk Antoni    53,28
17. Nowak Janusz    53,07
18. Horbaczewski Henryk    50,80
19. Karpiński Wojciech        47,58
20. Fedorczyk Paweł 47,41
21. Siwko Rafał       46,99
22. Zgirski Ryszard   46,15
23. Adamowicz Małgorzata  41,80
24. Pater Dawid       41,75
25. Zieliński Artur     31,70


Obiegowa opinia krążąca w naszym mieście na temat radnych stanowi, że są „bezradni”. Być może takie zdanie wynika z faktu, że chcielibyśmy oczekiwać od radnych większego zaangażowania także poza pracami na sesji Rady Miasta czy w komisjach. Większej przejrzystości działania radnych i lepszego kontaktu, nawet codziennego, z mieszkańcami. Oczywiście, bardzo dobrym posunięciem jest budowanie takiego rankingu i ocenianie wszelkich ponadnormatywnych działań radnych. Bo w końcu jeśli ktoś decyduje się na mandat radnego, powinien także zdawać sobie sprawę, że godzi się na wykonywanie pewnych obowiązków i przede wszystkim na ciężką pracę dla miasta i jego mieszkańców. Nie tylko podczas sesji czy posiedzenia komisji.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 11