› bieżące
13:31 / 06.08.2018

Skąd wziąć pieniądze na własny biznes?

Skąd wziąć pieniądze na własny biznes?

Jak otrzymać środki finansowe, które pomogą w rozwoju działalności gospodarczej? Możliwych opcji jest wiele, począwszy od różnych dotacji, aż po tak zwany kredyt inwestycyjny. Ten ostatni może okazać się najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, gdy prowadzimy już firmę i zależy nam na rozwoju przedsiębiorstwa. Czym dokładnie jest kredyt inwestycyjny i jakie warunki należy spełnić, aby go otrzymać?

Czym jest kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny to kredyt udzielany przez bank w celu sfinansowania różnych przedsięwzięć związanych z prowadzeniem firmy. Tego rodzaju pożyczka jest przeznaczona dla spółek prawa handlowego, spółek cywilnych i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Kredytobiorca może przeznaczyć otrzymane środki na zakup nowych lub używanych środków trwałych (nieruchomości, maszyn, służbowych samochodów, urządzeń itd.), które wzmocnią majątek firmy i przyczynią się do jej rozwoju. Kredyt inwestycyjny pozwala również na sfinansowanie wartości niematerialnych i prawnych (np. autorskie prawa majątkowe, znaki towarowe, patenty), a także zakup udziałów w przedsiębiorstwach lub papierów wartościowych.

Jak otrzymać kredyt inwestycyjny?

Aby uzyskać kredyt inwestycyjny, należy złożyć do banku odpowiedni wniosek, w którym dokładnie określimy m.in. przedmiot i wartość kredytu, okres realizacji przedsięwzięcia oraz wysokość wkładu własnego. Jeśli mamy do czynienia ze złożoną inwestycją, wówczas bank może wymagać kompleksowego biznesplanu, w którym dokładnie przedstawi się charakterystykę, przebieg i kosztorys inwestycji. Następnie bank przeprowadza analizę kredytowanego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę zdolność kredytową wnioskodawcy. Kredyt inwestycyjny jest udzielany wyłącznie w przypadku pozytywnej decyzji banku. Warto pamiętać, że kredyt inwestycyjny jest zwykle udzielany na dłuższe okresy, a spłacany może być zarówno w równych ratach kapitałowych i równych ratach sumarycznych, jak i poprzez jednorazową spłatę. Niekiedy banki ustalają z kredytobiorcą indywidualny schemat spłaty kredytu.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%