› bieżące
06:53 / 17.04.2013

SLD już zwiera szyki przed wyborami

SLD już zwiera szyki przed wyborami

fot. Konrad Kosacz

Choć echa referendum nadal nie cichną, Sojusz Lewicy Demokratycznej w Elblągu ma zamiar za ustawowo przyjęte 90 dni wystartować w przedterminowych wyborach z odświeżonym programem wyborczym i kompletną listą potencjalnych kandydatów na radnych we wszystkich okręgach wyborczych, jak i kandydatem na najwyższy urząd w mieście. W zbliżającej się kampanii wyborczej SLD przedstawi sposoby na wyprowadzenie Elbląga z kryzysu.

- SLD jest przygotowany do wyborów organizacyjnie (mamy struktury, pomieszczenia, ludzi sprawdzonych w kampaniach wyborczych), mamy potencjalnych kandydatów na prezydenta i radnych, mamy również program wyborczy, który wymaga niemałej modyfikacji – przekonuje Janusz Nowak, przewodniczący SLD w Elblągu. Program był przygotowywany w innych uwarunkowaniach społecznych i ekonomicznych – dodaje.

Z pewnością SLD wystawi kompletną listę kandydatów na radnych we wszystkich okręgach wyborczych. Nazwiska kandydatów będą znane po zakończeniu rozmów z partiami politycznymi, związkami, organizacjami i osobami fizycznymi spoza partii, które będą chciały z nami startować w wyborach – podkreśla przewodniczący Rady Miejskiej SLD. Szczegóły będą znane na kilka dni przed rejestracją list.

Jak zaznacza, Rada Miejska SLD zwróci się do potencjalnych kandydatów na prezydenta z prośbą o przygotowanie i przedstawienie autorskich programów wyborczych.

-Programy kandydatów powinny uwzględniać kierunki i niezbędne działania w obecnej kadencji oraz szczegółowe założenia do prawidłowego funkcjonowania miasta w kadencji 2014-2018. - Programy w szczególności powinny odpowiedzieć na pytania dotyczące wyprowadzenia miasta z zapaści finansowej, wypracowania nadwyżki budżetowej niezbędnej do dalszego inwestowania, zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania podległych miastu jednostek organizacyjnych,zabezpieczenia socjalnego ludzi najuboższych, dostosowania podatków i opłat do potrzeb miasta i możliwości mieszkańców, planów inwestycyjnych i innych według uznania kandydatów – mówi przewodniczący SLD. Nazwisko kandydata na prezydenta  z ramienia Sojuszu ujawnimy na kilka dni przed jego rejestracją.

Nowy program wyborczy SLD będzie wypadkową programu wyłonionego kandydata i programu wypracowanego przez zespoły powołane przez Komitet Wyborczy.

Jak mówi Janusz Nowak, radni SLD w obecnej kadencji proponowali rozmowy, ponad podziałami politycznymi, mające na celu wypracowanie kierunków i działań pozwalających na odwrócenie negatywnego trendu w rozwoju miasta - niestety bez powodzenia.
 

11
1
oceń tekst 12 głosów 92%