› inwestycje komercyjne
16:03 / 07.08.2012

Solary ogrzeją elbląską komendę

Solary ogrzeją elbląską komendę

fot. KMP Elbląg

Gmach Komendy Miejskiej Policji przy ul. Tysiąclecia w Elblągu będzie ogrzewany z odnawialnych źródeł energii. Jeszcze w tym roku na dachu obiektu komendy zainstalowane zostaną kolektory słoneczne. Dzięki temu poprawi się komfort cieplny budynku oraz w znacznym stopniu ograniczy zużycie ciepłej wody użytkowej, dostarczanej z sieci miejskiej.

Cała inwestycja kosztować będzie 289 tys. zł. Inwestor – Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, dokonała już wyboru firmy, która zaprojektuje i wybuduje system kolektorów słonecznych wraz z instalacją do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynku KMP w Elblągu. Zadaniem tym zajmie się Przedsiębiorstwo PMP Piotr Ziębka z Elbląga.

Obecnie ciepła woda użytkowa (c.w.u.) w budynkach elbląskiej komendy przygotowywana jest w miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykonawca w pierwszej kolejności zaprojektuje i dostosuje istniejącą instalację c.w.u. i c.o. do włączenia w obieg projektowanych urządzeń. Ta proekologiczna inwestycja ma na celu zmniejszenie emisji oraz zmniejszenie zużycia ciepła poprzez modernizację instalacji (c.w.u.). Przedsięwzięcie ma również wpłynąć na zmniejszenie kosztów dostarczania ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej.

Planowany zakres prac obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, zdobycie wszystkich uzgodnień i pozwoleń, wykonanie kompletnej instalacji, a następnie rozruch wszystkich układów i podzespołów wraz z przeszkoleniem pracowników zamawiającego, w zakresie obsługi i eksploatacji wybudowanych instalacji solarnych. Całość ma być gotowa w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Inwestycja jest w części finansowana na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%