› zdrowie i uroda
18:34 / 26.09.2018

SOR w Elblągu jak nowy za blisko 11 mln zł. Rocznie obsłuży około 40 tys. pacjentów (+ zdjęcia)

SOR w Elblągu jak nowy za blisko 11 mln zł. Rocznie obsłuży około 40 tys. pacjentów (+ zdjęcia)

fot. Marcin Mongiałło

Blisko 11 mln zł kosztowała rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, działającego w ramach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Dziś, 26 września, odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej placówki. Wśród wielu znamienitych gości, którzy przyjechali na tę uroczystość do Elbląga, był m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński.

Inwestycja zrealizowana została w ramach dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Pierwszy dotyczył przebudowy i modernizacji oddziału, drugi – wyposażenia go w nowoczesny sprzęt medyczny. Modernizacja i powiększenie elbląskiego SOR-u była niezwykle potrzebna. O skali potrzeb świadczy m.in. fakt, iż w ubiegłym roku Szpitalny Oddział Ratunkowy w WSZ w Elblągu udzielił pomocy 42 409 osobom (właśnie tylu pacjentów zostało tu przyjętych w 2017 r.).

Pieniądze na inwestycję pochodziły głównie z Unii Europejskiej poprzez Ministerstwo Zdrowia, bo to Ministerstwo Zdrowia ogłaszało tutaj konkursy, natomiast drugim podmiotem od którego otrzymaliśmy wsparcie był urząd marszałkowski, od którego otrzymaliśmy przeszło 2,5 mln zł; oczywiście była też część naszych środków

– powiedziała dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Elżbieta Gelert.

Dziś był podwójny (potrójny) powód do radości. Pierwszym było zakończenie realizacji dwóch inwestycji na sumę blisko 11 mln, zł, natomiast trzecim była umowa na kolejne dofinansowanie, którą  podsekretarz stanu Janusz Cieszyński podpisał z dyrektor WSZ w Elblągu Elżbietą Gelert. Na jej mocy Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu otrzyma 483 760 000 zł na zakup sprzętu medycznego, potrzebnego, aby skutecznie leczyć najmłodszych pacjentów – także tych, które trafiają na SOR. Co prawda nasz szpital nie ma oddziału dziecięcego, ale trafiają tu także dzieci będące ofiarami wypadków, które muszą otrzymać natychmiastową pomoc medyczną, przed tym zanim zostaną przekazane do innych, wyspecjalizowanych placówek medycznych.

Można powiedzieć, że dzisiaj mamy podwójnie dobrą okazję, bo z jednej strony coś się kończy w fazie projektowej i zaczyna dla pacjentów, czyli te dwa projekty, ale też zaczyna się kolejny projekt i właśnie dzisiaj pzyjechałem do państwa też z okazji tego, że podpiszemy umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratowania dzieci, także na szpitalny oddział ratunkowy

– poinformował podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński.

Wiceminister przypomniał, że Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu otrzymał ponad 28 mln zł więcej, jeśli chodzi o kontrakt z NFZ w stosunku do tego, co było w 2015 r.

Mamy to ogromne szczęście, że mamy dobrych dyrektorów, dobrych zarządców, dobrych menadżerów w naszych szpitalach, ale to jest poparte całym zespołem, całą kadrą medyczną i personelem około-medycznym. Cieszymy się od lat sukcesem, jakim jest dodatni bilans w naszych szpitalach wojewódzkich, praktycznie wszystkich. To jest ogromny wysiłek, ogromny rynek, ogromna walka konkurencyjna o środki, ale udaje nam się latami i to jest wielki sukces województwa warmińsko-mazurskiego – sukces ludzi zaangażowanych w całym tym procesie. Druga kwestia, która nas mocno wyróżnia to jest inwestowanie. [...] Chociaż tych pieniędzy jest teraz mniej, to jednak przy podziale na trzy poziomy, POZ-ty, to nasze szpitale w Elblągu i w Olsztynie jednak z dobrymi projektami te pieniądze pozyskują. Przykładem takiej jednostki, powiedziałbym nawet ponadregionalnej, jest szpital w Elblągu – największy szpital w województwie, potężny zakład pracy. Ja sobie wyobrażam jak dużo wysiłku musi pani dyrektor na co dzień i w bieżących działaniach okresowych z załogą tutaj wdrożyć, żeby tę całą konsolidację i planowy proces inwestycyjny zakończyć. [...] Dziękuję jeszcze raz pani dyrektor i całej załodze, że w tych i innych projektach pieniądze pozyskujecie nie tylko od województwa, ale także angażujecie bardzo duże środki własne 

– podkreślił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Dzięki panu posłowi Krasulskiemu (Leoonardowi Krasulskiemu – przyp. red.) będziemy mogli kupić (z budżetu państwa będziemy mieli około 2,5 mln zł) – bo jego była realizacja – neuronawigację, która jest już w fazie zakupu. Próbujemy sięgać po każde pieniądze.   

– dodała dyrektor WSZ Elżbieta Gelert.

Chciałbym podziękować za serce – serce jest symbolem, nie tylko w terminologii chrześcijańskiej – to jest nasze jestestwo, nasze sumienie, nasza część duszy, którą możemy oddać drugiemu człowiekowi. Tutaj to się doskonale wpisuje w 30-lecie tego szpitala, w pracę pielęgniarek i lekarzy – wszystkich pracowników. Pani dyrektor jest kobietą ugodową. Znamy się bardzo długo. Razem byliśmy w senacie. 

– zauważył wicewojewoda Sławomir Sadowski.

Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu (umowa podpisana na początku lipca 2017 r.)

Całkowita wartość projektu – 7 954 218,03 zł

Doposażanie sprzętowe Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu (umowa podpisana w dniu 21 grudnia 2017 r.)

Całkowita wartość projektu – 3 000 000,00 zł

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%

Zdjęcia ilość zdjęć 35