› biznes
13:07 / 08.03.2017

Specjalista do spraw estetyki pilnie poszukiwany

Specjalista do spraw estetyki pilnie poszukiwany

fot. archiwum elblag.net

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się dziś ogłoszenie oferujące pracę inspektora ds. estetyzacji miasta. Pracę można podjąć natychmiast. Trzeba legitymować się wykształceniem wyższym o kierunku plastycznym, architektury lub historii sztuki. Jednym z obowiązków będzie nadzór nad estetyką terenów i obiektów w mieście.


Na estetykę miasta wiele osób narzeka. Teraz może się to zmienić. Miasto chce zatrudnić inspektora ds. estetyzacji miasta. Wymagane jest m. in.

Wykształcenie wyższe o kierunku plastycznym, architektury lub historii sztuki,

co najmniej 4-letni staż pracy w dziedzinie plastyki i architektury lub pokrewnej,

znajomość obsługi komputera, w tym w zakresie programów graficznych,

dobra znajomość przepisów prawa w zakresie planowania przestrzennego i budownictwa

Zakres obowiązków jest następujący.

opracowywanie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej w odniesieniu do umieszczania nośników informacji,

lokalizowania elementów wyposażenia przestrzeni oraz ogródków gastronomicznych,

opracowanie zasad dotyczących formy, lokalizacji oraz sposobu zarządzania słupami ogłoszeniowymi w mieście,

nadzór nad estetyką terenów i obiektów w mieście,

czynny udział w formułowaniu zapisów planów miejscowych dotyczących przestrzeni publicznych,

kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ładu przestrzennego i zasad estetyzacji miasta poprzez inicjowanie działań mających na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej,

współpraca w zakresie rozwiązań plastycznych w miejskiej przestrzeni publicznej z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi i grupami inicjatywnymi oraz ze środowiskiem plastyków, architektów i projektantów,

dialog z firmami reklamowymi oraz zorganizowanymi podmiotami drobnego handlu i usług,

współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Strażą Miejską w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom,

opiniowanie wniosków w sprawie lokalizacji pomników, instalowania tablic, urządzeń reklamowych, budowy reklam oraz kolorystyk elewacji,

przygotowywanie materiałów w sprawach petycji, wniosków i interpelacji radnych, posłów i senatorów dotyczących spraw z zakresu estetyzacji miasta,

sporządzanie niezbędnych opinii, analiz, sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonych spraw,

udział w naradach i spotkaniach wskazanych przez Dyrektora Departamentu.

Czas przyjmowania zgłoszeń do 20 marca. Pracę można rozpocząć jeszcze w tym miesiącu.

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%