› sport
15:24 / 13.10.2015

Sport i taniec na konferencji

Sport i taniec na konferencji

Taniec, sport, kształtowanie zdrowych nawyków wśród dzieci i młodzieży, sponsoring sportowy, wolontariat w sporcie, programy wsparcia sportu ze środków UE, antydoping czy The World Games Polska 2017 - to tematy, które poruszone zostaną na konferencji przygotowanej dla środowiska sportowego i tanecznego w ramach projektu „Let's dance together". W najbliższy czwartek i piątek, 15 i 16 października w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu odbędzie się konferencja „Taniec jako dyscyplina sportowa – perspektywy rozwoju sportu tanecznego".

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu wspólnie z Federacją Tańca Sportowego realizują projekt „Let's dance together!", który uzyskał dofinansowanie ze środków programu Erasmus+ Priorytet Sport. Głównym działaniem projektu, nad którym Patronat Honorowy objął Adam Korol, Minister Sportu i Turystyki jest organizacja międzynarodowej imprezy sportowej o charakterze europejskim – Międzynarodowego Festiwalu Tańca BALTIC CUP. W ramach projektu, zorganizowana zostanie również konferencja pt. „Taniec jako dyscyplina sportowa – perspektywy rozwoju sportu tanecznego".

- Do udziału w konferencji w charakterze panelistów zaprosiliśmy przedstawicieli świata sportu, biznesu i samorządowców odpowiedzialnych za kreowanie polityki związanej z rozwojem i upowszechnianiem sportu oraz tańca sportowego – mówi Magdalena Czarnocka – Kaptur, wicedyrektor CSE „Światowid", koordynator projektu „Let's dance together". - Konferencja ma na celu wskazanie zalet uprawiania sportu ze szczególnym uwzględnieniem tańca sportowego, kierunków rozwoju oraz możliwości finansowania działań sportowych. Wydarzenie to ma być początkiem publicznej i otwartej debaty skierowanej do osób działających w sporcie oraz przyszłych instruktorów i trenerów.

W trakcie konferencji podjęte zostaną między innymi zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem struktur tanecznych w Polsce i na świecie, finansowaniem sportu ze środków publicznych oraz przez przedsiębiorców, z naciskiem na sponsoring sportowy. Konferencja ma być także przyczynkiem do dyskusji, dotyczącej publiczno-prawnych aspektów działalności sportowej. Wiodącą tematykę Konferencji stanowić będą wybrane aspekty korzyści wynikających z uprawiania sportu, w tym wypadku tańca sportowego oraz przeciwdziałania dopingowi w sporcie.

Partnerami konferencji są: Ministerstwo Sportu i Turystyki –Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej oraz Urząd Marszałkowski woj. warmińsko-mazurskiego wraz z Urzędem Miejskim w Elblągu.

Projekt „Let's dance together" realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Sport.


Program konferencji:

Data: 15-16.10.2015

Miejsce: sala kina kameralnego, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu (Elbląg, Pl. K.Jagiellończyka 1)

Moderator/prowadzący: dr Agnieszka Dąbkowska

Czwartek 15.10.2015

9.00 – 10.00 – rejestracja uczestników (hol główny CSE Światowid)

10.00 – otwarcie konferencji – A.Czyżyk (Prezes Federacji Tańca Sportowego), MSiT

10.10 – 10.20 – wprowadzenie do tematyki konferencji - dr Agnieszka Dąbkowska

10.20 – 10.50 - panel dyskusyjny: Sport jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego i miejskiego: Waldemar Buszan, p.o. Dyrektora Departamentu Sportu – Urząd Marszałkowski woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urząd Miejski w Elblągu, Marek Kucharczyk, specjalista ds. marketingu i reklamy - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

10.50 – 11.20 - Kształtowanie zdrowych nawyków sportowych wśród dzieci i młodzieży na przykładzie kampanii „Stop zwolnieniom z wf-u" oraz „Sport – nawyk na całe życie" – MSiT –Dariusz Buza, Dyrektor Departamentu Sportu dla Wszystkich MSiT

11.20 – 12.00 - kierunki rozwoju tańca sportowego na świecie Vision 2020 – World Dance Sport Federation – Robert Wota, Federacja Tańca Sportowego

12.00 – 12.15 - przerwa kawowa

12.15 – 12.40 - Struktura organizacyjna sportu tanecznego w Polsce i na świecie w kontekście Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Światowej Federacji Tańca Sportowego - Antoni Czyżyk, Prezes FTS

12.40 – 13.10 - Rola i znaczenie polskiego związku sportowego, aktualna sytuacja prawna – Rafał Wosik, Kancelaria Prawna Radziewski i Wosik

13.00 – 14.00 przerwa kawowa

14.00 – 14.30 Formy kształcenia w sporcie tanecznym, kwalifikacje instruktora i trenera – dr Michał Bajdziński, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

14.30 – 15.30 – dyskusja, zakończenie pierwszego dnia konferencji

Piątek 16.10.2015

10.00 – rozpoczęcie drugiego dnia, wprowadzenie do tematyki konferencji - dr Agnieszka Dąbkowska

10.10 – 11.00 – panel dyskusyjny - Ekonomiczny i społeczny wymiar sponsoringu sportowego: Grupa LOTOS - Jowita Twardowska, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR, Grupa Żywiec - Roman Korzeniowski, Dyrektor Browaru w Elblągu, IKS ATAK – Tomasz Woźny, Prezes IKS ATAK oraz Antoni Czyżyk, trener Formacji Standardowej LOTOS-Jantar.

11.00 – 11.40 – panel dyskusyjny – Wolontariat w sporcie – biuro organizacyjne TWG 2017, Tomasz Woźny - Prezes IKS ATAK, Małgorzata Wieczorek - Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu.

11.40 – 12.10 – The World Games Polska 2017 w ujęciu promocji dyscyplin sportowych w tym sportu tanecznego – biuro organizacyjne TWG 2017

12.10 – 12.30 – przerwa kawowa

12.30 – 13.15 – Programy wsparcia sportu ze środków UE – dr Rafał Kućmański wiceprezes zarządu Polskiej Kompanii Doradczej Sp. z o.o., Projekty centralne i sport – Erasmus+ - Tadeusz Wojciechowski, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+

13.15 – 14.00 - panel dyskusyjny – Antydoping w sporcie - Światowy Kodeks Antydopingowy, Doping w sporcie rekreacyjnym, Antydoping w sporcie tanecznym - Dariusz Błachnio, Kierownik Wydziału Edukacji i Promocji Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

14.00 – 14.30 - dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji – Antoni Czyżyk Prezes Federacji Tańca Sportowego

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%