› bieżące
12:23 / 28.09.2021

„Spotkania z nauką”- obóz naukowy na UWM w Olsztynie

„Spotkania z nauką”- obóz naukowy na UWM w Olsztynie

fot. UM Elbląg

Uczniowie klasy IIIc (profil medyczno - przyrodniczy), III LO im. Jana Pawła II w Elblągu, w dniach 20-22 września bieżącego roku przebywali na obozie naukowym realizowanym w ramach projektu „Spotkania z Nauką”, który odbywał się w Olsztyńskim kampusie Kortowo na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM. Obóz został otwarty wykładem inauguracyjnym dr hab. Anny Biedunkiewicz „Czym jest nauka?”.

Następnie rozpoczęły się prace badawcze, wykonywane przez uczniów w grupach tematycznych, pod kierunkiem pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: dr hab. Hanny Ciecierskiej – Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody dr Ewy Gajło – Katedra Fizjologii, Biotechnologii i Genetyki Roślin dr Aleksandry Kurzyńskiej – Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt

Głównym celem działań pierwszego i drugiego dnia było przeprowadzenie doświadczeń podczas zajęć laboratoryjnych i terenowych. Grupa 1 badała wpływ czynników środowiska na intensywność procesu transpiracji u roślin. Grupa 2 zajęła się oznaczaniem parametrów krwinek czerwonych i właściwości buforowych krwi psa, a także badaniem odporności osmotycznej erytrocytów. Grupa 3 oceniała stan ekologiczny jeziora Kortowskiego na podstawie makrofitów oraz jakość wód tego jeziora metodą ESMI. Podczas zajęć popołudniowych poszczególne grupy opracowały postery naukowe, na których przedstawiły przebieg, wyniki i wnioski ze swoich badań.

Trzeciego dnia pobytu wszystkie grupy prezentowały wyniki swoich wcześniejszych badań. Efekty pracy zostały zebrane na posterach naukowych i omówione na forum, w obecności pracowników naukowych Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM prowadzących zajęcia w poszczególnych grupach oraz dr hab. Stanisława Czachorowskiego prof. UWM. Wykonane prace i sposób ich prezentacji przez młodzież III LO spotkały się z dużym uznaniem kadry naukowej Uniwersytetu, czego wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Podczas obozu naukowego, uczniowie poza pracą laboratoryjną i terenową mieli okazję poczuć atmosferę życia studenckiego, przemierzając zakątki Kortowa, korzystając ze studenckiej stołówki i spędzając wieczory w pokojach Domu Studenckiego zlokalizowanego na terenie kampusu UWM pod opieką nauczycieli biologii i chemii: Ewy Piwcewicz i Pawła Banacha.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%